Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 16.5. 22:00.
· Bonusový projekt odovzdávajte do pondelka 21.5. 22:00 na testovači. Predvádzanie projektov bude po prvom termíne skúšky v stredu 23.5. (t.j. začneme medzi 11:45 a 12:00 v H6). Ak vtedy nemôžete prísť, kontaktujte vyučujúce, dohodneme iný termín.
· Opravný/náhradný test bude v pondelok 28.5. o 10:00 v F1-108. V prípade záujmu sa prihláste v AISe.
· Na termíny skúšok sa zapisujte v AIS. Termíny: streda 23.5. (riadny), štvrtok 7.6. (riadny alebo 1. opravný), streda 20.6. (1. alebo 2. opravný) plus v prípade potreby ešte jeden termín v poslednom týždni skúškového. Prípadné konflikty nám dajte vedieť čím skôr. Ďalšie informácie na stránke Test a skúška.


Prednášky

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností

Týždeň 20.-26.2. Úvod do Javy
Prednáška 25 · Cvičenia 13 · DÚ12
Týždeň 27.2.-5.3. Úvod do objektovo-orientovaného programovania, JavaDoc
Prednáška 26 · Cvičenia 14 · DÚ13
Týždeň 6.-12.3. Dedenie, polymorfizmus, modifikátory, rozhrania
Prednáška 27 · Cvičenia 15
Týždeň 13.-19.3. Výnimky, generické programovanie
Prednáška 28 · Cvičenia 16 · DÚ14
Týždeň 20.-26.3. Collections, anonymné triedy, lambda výrazy
Prednáška 29 · Cvičenia 17
Týždeň 27.3-2.4. Opakovanie OOP, testovanie, úvod k JavaFX
Prednáška 30 · Cvičenia 18 · DÚ15
Týždeň 3.-9.4. JavaFX - Event driven programming, grafické prvky
Prednáška 31 · Cvičenia 19
Týždeň 10.-16.4. JavaFX - viacoknové aplikácie, zložitejšie prvky)
Prednáška 32 · Cvičenia 20 · DÚ16
Týždeň 17.-23.4. (v pondelok Veľká noc)
Cvičenia 21
Týždeň 24.-30.4. Reprezentácia grafov, prehľadávanie do hĺbky (v stredu ŠVK)
Prednáška 33
Týždeň 1.-7.5. (v pondelok sviatok)
Cvičenia 22
Týždeň 8.-14.5. Prehľadávanie do šírky, ohodnotené grafy, najdlhšia cesta (v pondelok sviatok)
Prednáška 34 (prednáška v čase cvičení) · DÚ17
Týždeň 15.-21.5. Informácie k písomke a skúške, knižnica na skúšku, orientované grafy, topologické triedenie
Prednáška 35 · Cvičenia 23 · GraphGUI · Test a skúška
Týždeň 22.-28.5. Maximálna klika, zhrnutie, OOP v C++
Prednáška 36 · Cvičenia 24

Programovanie (1) v C/C++, zimný semester 2016/17


Týždeň 19.-25.9. Úvod, použitie grafickej knižnice, premenné, podmienky, cyklus for
Prednáška 1 · Prednáška 2 · Cvičenia 1 · Netbeans · Grafická knižnica SVGdraw · DÚ1
Týždeň 27.9.-2.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 3 · Prednáška 4 · Cvičenia 2 · DÚ2
Týždeň 3.-9.10. Polia, struct, Eratostenovo sito, polynómy, jednoduché triedenia
Prednáška 5 · Prednáška 6 · Cvičenia 3 · DÚ3
Týždeň 10.-16.10. Binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch, reťazce
Prednáška 7 · Prednáška 8 · Cvičenia 4 · DÚ4
Týždeň 17.-23.10. Rekurzia, Mergesort, Quicksort, medián
Prednáška 9 · Prednáška 10 · Cvičenia 5 · DÚ5
Týždeň 24.-29.10. Prehľadávanie s návratom, opakovanie
Prednáška 11 · Prednáška 11.5 · Cvičenia 6 · DÚ6
Týždeň 30.10-6.11. Smerníky
Prednáška 12
Týždeň 7.-13.11. Vektor, matice, práca s konzolou v C
Prednáška 13 · Prednáška 14 · Cvičenia 7 · DÚ7
Týždeň 14.-20.11. Súbory, spájaný zoznam
Prednáška 15 · Prednáška 16 · Cvičenia 8 · DÚ8
Týždeň 21.-27.11. Zásobník, rad, vyfarbovanie, Sudoku
Prednáška 17 · Prednáška 18 · Cvičenia 9 · DÚ9
Týždeň 28.11.-4.12. Aritmetické výrazy, stromy
Prednáška 19 · Prednáška 20 · Cvičenia 10 · DÚ10
Týždeň 5.-11.12. Binárne vyhľadávacie stromy, lexikografické stromy, opakovanie, informácie ku skúške
Prednáška 21 · Prednáška 22 · Cvičenia 11 · Zimný semester, test a skúška · DÚ11
Týždeň 12.-18.12. Hešovanie, slovník, nepreberané črty C a C++
Prednáška 23 · Prednáška 24 · Cvičenia 12