Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 15.5. 22:00.
· Nepovinné projekty odovzdajte do utorka 21.5. 22:00. Predvádzanie štvrtok 23.5. po skúške (cca o 12:00)
· Najbližšia rozcvička bude v stredu 15.5. (o grafoch).
· Druhá písomka bude v pondelok 20. mája o 16:30 v posluchárni A.


Prednášky

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností

Týždeň 19.-25.2. Úvod do Javy
Prednáška 25 · Cvičenia 13 · DÚ5
Týždeň 26.2.-4.3. Úvod do objektovo-orientovaného programovania, JavaDoc
Prednáška 26 · Cvičenia 14 · DÚ6
Týždeň 5.-11.3. Dedenie, polymorfizmus, modifikátory, rozhrania
Prednáška 27 · Cvičenia 15
Týždeň 12.-18.3. Výnimky, generické programovanie
Prednáška 28 · Cvičenia 16 · DÚ7
Týždeň 19.-25.3. Collections, anonymné triedy, lambda výrazy
Prednáška 29 · Cvičenia 17
Týždeň 26.3.-1.4. Opakovanie OOP, testovanie, úvod k JavaFX
Prednáška 30 · Cvičenia 18 · DÚ8
Týždeň 2.-8.4. (v pondelok Veľká noc, cvičenia v stredu budú)
Cvičenia 19
Týždeň 9.-15.4. JavaFX - Event driven programming, grafické prvky
Prednáška 31 · Cvičenia 20 · DÚ9
Týždeň 16.-22.4. JavaFX - viacoknové aplikácie, zložitejšie prvky
Prednáška 32 · Cvičenia 21
Týždeň 23.-29.4. Reprezentácia grafov, prehľadávanie do hĺbky (v stredu ŠVK)
Prednáška 33
Týždeň 30.4.-6.5. Prehľadávanie do šírky, ohodnotené grafy, najdlhšia cesta
Prednáška 34 · Cvičenia 22
Týždeň 7.5.-13.5. Informácie k písomke a skúške, knižnica na skúšku, orientované grafy, topologické triedenie
Prednáška 35 · Cvičenia 23 · GraphGUI · Test a skúška
Týždeň 14.5.-20.5. Maximálna klika, zhrnutie, OOP v C++
Prednáška 36 · Cvičenia 24


Programovanie (1) v C/C++, zimný semester 2017/18

Týždeň 25.9.-1.10. Úvod, premenné, podmienky, cyklus for
Prednáška 1 · Prednáška 2 · Cvičenia 1 · Netbeans · Testovač
Týždeň 2.-8.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 3 · Prednáška 4 · Cvičenia 2
Týždeň 9.-15.10. Polia, struct, Eratostenovo sito, polynómy, jednoduché triedenia
Prednáška 5 · Prednáška 6 · Cvičenia 3 · Grafická knižnica SVGdraw · DÚ1
Týždeň 16.-22.10. Binárne vyhľadávanie, zložitosť, rekurzia, prehľadávanie s návratom
Prednáška 7 · Prednáška 8 · Cvičenia 4
Týždeň 23.-29.10. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort, znaky, switch
Prednáška 9 · Prednáška 10 · Cvičenia 5 · DÚ2
Týždeň 30.10.-5.11. Sviatok vš. svätých
Týždeň 6.-12.11. Znaky, reťazce, smerníky
Prednáška 11 · Prednáška 12 · Cvičenia 6 · DÚ3
Týždeň 13.-19.11. Vektor, matice, práca s konzolou v C
Prednáška 13 · Prednáška 14 · Cvičenia 7
Týždeň 20.-26.11. Súbory, spájaný zoznam
Prednáška 15 · Prednáška 16 · Cvičenia 8 · DÚ4
Týždeň 27.11.-3.12. Zásobník, rad, vyfarbovanie, aritmetické výrazy
Prednáška 17 · Prednáška 18 · Cvičenia 9
Týždeň 4.-10.12. Aritmetické výrazy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy
Prednáška 19 · Prednáška 20 · Cvičenia 10
Týždeň 11.-17.12. Lexikografické stromy, hešovanie, slovník
Prednáška 21 · Prednáška 22 · Cvičenia 11
Týždeň 18.-24.12. Opakovanie, informácie ku skúške, nepreberané črty C a C++
Prednáška 23 · Prednáška 24 · Cvičenia 12 · Zimný semester, skúška · Zimný semester, príklady na test