Rýchlostné programovanie

Hlavným cieľom tohto predmetu je precvičovanie riešenia algoritmických úloh, dá sa chápať aj ako príprava na rôzne programátorské súťaže.
Hlavnou náplňou bude riešiť rôžne súťaže zo sveta (pokiaľ vašu obľúbenú nehodnotíme, dajte mi vedieť).
Je silne odporúčané si štýl úloh pozrieť vopred (môžeme taktiež skúšiť stránku z minulých rokov ksp.sk/~acm).

Niekedy počas semestra sa viackrát zídeme a podiskutujeme ako sa úlohy mali riešiť.

Odovzdávanie

Súťaž riešite na príslušnej stránke (napr. codoforces).
Následne do https://classroom.google.com/c/NDY2ODQ5NjMwNzMy?cjc=xxyjt36 (tu pribudnú miesta na odovzdávanie) odovzdáte report toho, čo ste urobili. Tzn. nejaký screenshot z výsledkovky a všetky zdrojáky, ktoré dostali OK.
Pokiaľ ste úlohy riešili po termíne, tak tiež odovzdajte zdrojáky a nejaký screenshot z testovača, že úloha prešla.

Hodnotenie

Za každý vyriešený príklad počas trvanie súťaže dostanete 2 body.
Príklady taktiež môžete doriešovať (je jedno, či vrámci virtual contestu alebo len tak). Za každý vyriešený príklad po ukončení súťaže dostanete 1 bod.

Bodové hranice: A: 15, B: 11, C: 8, D: 6, E: 5

(Zachovajte pokoj, príkladov bude dosť na to, aby ste to pohodlne zvládli)

Aktuálne súťaže na riešenie

Kontakt

Buď cez classroom, alebo <priezvisko>@fmph.uniba.sk.