1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2017
Známka

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Predchádzajúce semestreNotice: Undefined index: login in /var/www/vyuka/vkti1/znamka.php on line 5

Notice: Undefined index: pik in /var/www/vyuka/vkti1/znamka.php on line 6

Login UK:
napr. markvicka54
Číslo čipu ISIC:
10 alebo 17 ciferné číslo pod fotkou na ISIC karte (nie to, čo začína S)


Maintained by 1-AIN-105 personnel