2-AIN-506 a 2-AIN-252: Seminár z bioinformatiky (2) a (4)
Leto 2014
Rozvrh

Seminár:
Utorok 17:20, I-9
 
Vyučujúci:
Mgr. Tomáš Vinař, PhD M-163,
 
 
Oznamy:
V tomto semestri namiesto článkov budeme čítať a prezentovať kapitoly z knihy Daniel L. Hartl, Andrew G. Clark: Principles of Population Genetics, Fourth Edition, Sinauer Associates 2006.
 
Prvé stretnutie sa uskutoční 18.2. o 17:20, kde preberieme organizačné detaily a budeme sa zaoberať prvou kapitolou tejto knihy.
 
Zoznam prezentácií:
18.2.2014
Broňa Brejová
Ch.1: Genetic and Phenotypic Variation
25.2.2014
Mic Nánási
Ch.2: Organization of Genetic Variation
4.3.2014
Soňa Gibaštíková
Ch.3: Random Genetic Drift (part 1)
11.3.2014
Katka Juríková
Ch.3: Random Genetic Drift (part 2)
18.3.2014
Katka Juríkova
Ch.3: Random Genetic Drift (part 3)
25.3.2014
Usama
Ch.4: Mutation and The Neutral Theory (part 1)
1.4.2014
Andrej Ridzik
Ch.4: Mutation and The Neutral Theory (part 2)
8.4.2014
Filip Brázdovič
Ch.5: Darwinian Selection
15.4.2014
Lucia Simanová
Ch.6: Inbreeding, Population Subdivision and Migration
22.4.2014
Veľká Noc
29.4.2014
Matúš Kempa
Články
6.5.2014
Jana Tereňová
Meyer et al (2012) A High-Coverage Genome Sequence from an Archaic Denisovan Individual
13.5.2014
Mio Hozza
Ch.7: Molecular Population Genetics
20.5.2014
Albert Herencsár
Ch.8: Evolutionary Quantitave Genetics