2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2021
Kontakt

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Obsahové prerekvizity:
Tento predmet je určený študentom, ktorí v minulosti absolvovali základný kurz tvorby efektívnych algoritmov, ako napríklad: Predmet buduje a rozširuje znalosti získané v takomto základnom kurze a preto je absolvovanie obsahovej prerekvizity nevyhnutné.
 
Prednášky a cvičenia:
Utorok 14:50-16:20 (prednáška, Tomáš Vinař)
Streda 8:10-10:30 (cvičenia, Andrej Baláž)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD (prednášajúci) M-163, 02/60295207

 
Mgr. Andrej Baláž (cvičiaci) M-25, 02/60295196

 
Diskusie a oznamy:

Prednášky a cvičenia budú bežať prostredníctvom Google Meet. Diskusie a otázky, ako aj linky na prednášky, prostredníctvom Google Classroom. Kód na zápis do kurzu: kqbgkgq
 


Maintained by 2-AIN-205 personnel