2-INF-147 Vyhľadávanie v texte, LS 2012/2013

Táto stránka sa týka ukončeného semestra. Navyše tento predmet už nebude vyučovaný. Pre potreby štátnicového bloku B a D ho nahrádza pnvý predmet Vybrané partie z dátových štruktúr.


Úvod | Pravidlá | | Prezentácia | Poznámky | Moodle

Domáca úloha

Termín odovzdania domácej úlohy je 27.3. pred prednáškou.

Dôležité: neopisujte od spolužiakov ani z internetu a iných zdrojov. Viac v pravidlách predmetu. Ak máte otázky alebo nájdete v zadaní chybu, dajte mi vedieť.