Zápisy a program sústredenia pre prvákov FMFI UK
4.-5.9.2017, 20.-22.9.2017

Dôležité zmeny:

Pozývame Vás na prípravné sústredenie pre nových študentov našej fakulty v priestoroch fakulty. Cieľom sústredenia je uľahčiť Vám prechod zo strednej na vysokú školu. Účasť na sústredení je bezplatná a odporúčaná všetkým študentom prvého roku štúdia.

Čo musím urobiť? (Pozor! Termín do 15.9.2017)

  1. Súčasťou sústredenia sú opakovacie cvičenia na rôzne témy z matematiky. Vyplň následujúce krátke testy z matematiky, výsledkom budú odporúčania, ktorých blokov cvičení z matematiky sa máš na sústredení zúčastniť. (Vyplnenie jedného testu trvá cca 15 minút.)
  2. Študenti fyzikálnych odborov počas zápisu píšu test z fyziky. Na základe jeho výsledkov dostaneš e-mailom odporúčanie, ktorých opakovacích cvičení z fyziky sa máš zúčastniť.
  3. Ak si nikdy v živote neprogramoval, môžeš sa v rámci sústredenia zúčastniť krátkeho kurzu programovania pre úplných začiatočníkov. (Ak si dostal odporúčanie zúčastniť sa opakovacích cvičení z matematiky alebo fyziky, choď radšej na tie).
  4. Okrem uvedených cvičení sa vždy doobeda budú konať zaujímavé prednášky a návštevy laboratórií, ktorých sa môžeš zúčasniť, ak sa práve nezúčastňuješ žiadnych cvičení. Poobedia sú vyplnené spoločným programom, je obzvlášť dôležité aby si sa zúčastnil inštruktáží vo štvrtok poobede.
  5. Najneskôr do 15.9.2017 vyplň elektronický registračný formulár, kde nám dáš vedieť, ktorých aktivít sa chceš zúčastniť. Registračný formulár vypĺňaš aj v prípade, že sa sústredenia nemôžeš zúčastniť.

Program sústredenia

Pondelok 4.9.2017, doobeda: Zápisy, testy, úvodné stretnutia
MMN EFM
(Miestnosť A)
8:00 Zápis na štúdium
FYZ BMF OZE upMA upFY upIN upDG
(Miestnosť F1)
8:30 Povinný test z anglického jazyka
Školenie BOZP

Študenti programu Fyzika, Obnoviteľné zdroje energií a environmentálna fyzika a Učiteľstvo v kombinácii s fyzikou:
Čo už viem z fyziky
Pondelok 4.9.2017, poobede: Zápisy, testy, úvodné stretnutia
MMN EFM
(Miestnosť F1)
13:00 Povinný test z anglického jazyka
Školenie BOZP
FYZ BMF OZE upMA upFY upIN upDG
(Miestnosť A)
13:00 Zápis na štúdium

Študenti programu Biomedicínska fyzika po zápise:
stretnutie s garantom a učiteľmi študijného programu (miestnosť F1-308)
Utorok 5.9.2017, doobeda: Zápisy, testy, úvodné stretnutia
AIN
(Miestnosť A)
8:00 Zápis na štúdium
INF BIN MAT PMA
(Miestnosť F1)
8:30 Povinný test z anglického jazyka
Školenie BOZP
Utorok 5.9.2017, poobede: Zápisy, testy, úvodné stretnutia
AIN
(Miestnosť F1)
13:00 Povinný test z anglického jazyka
Školenie BOZP
INF BIN MAT PMA
(Miestnosť A)
13:00 Zápis na štúdium
Streda 20.9.2017, doobeda: Sústredenie (odborný program)
8:00-9:00 Vo vestibule pavilónu posluchární budú súčasní študenti poskytovať informácie a navigovať k jednotlivým miestnostiam.
MAT
(Miestnosť M-IV)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom a súčasnými študentami
EFM
(Miestnosť C)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom a súčasnými študentami
MMN
(Miestnosť M-V)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom a súčasnými študentami
PMA
(Miestnosť M-VI)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom a súčasnými študentami
FYZ
(Miestnosť M-II)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom
OZE
(Miestnosť M-III)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom
BMF
Výučba na lekárskej fakulte (celý deň)
INF
(Miestnosť M-VII)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom a súčasnými študentami
AIN
(Miestnosť A)
9:00-9:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantom a učiteľmi študijného programu
9:30-10:30 Prezentácie úspešných bakalárskych prác, stretnutie so súčasnými študentami
BIN
(Miestnosť F1-248, M-VIII)
9:00-10:00 (F1-248) Úvod do štúdia bioinformatiky, ukážka bioinformatickej analýzy, stretnutie s garantami
10:00-11:00 (M-VIII) Stretnutie so súčasnými študentami a diskusia o študijnom programe
upMA upFY upIN upDG
(Miestnosť I-32)
9:00-10:30 Privítanie študentov a stretnutie s garantami učiteľských štúdií
10:30-11:00 Prestávka
AIN
(Miestnosť M-I)
11:00-12:30 Matematika I. - Úpravy výrazov
AIN INF
(Miestnosť M-II)
11:00-12:30 Matematika I. - Úpravy výrazov
EFM PMA
(Miestnosť M-III)
11:00-12:30 Matematika I. - Úpravy výrazov
EFM MAT
(Miestnosť M-IV)
11:00-12:30 Matematika I. - Úpravy výrazov
MMN
(Miestnosť M-V)
11:00-12:30 Matematika I. - Úpravy výrazov
BIN FYZ OZE upMA upFY upIN upDG
(Miestnosť M-VI)
11:00-12:30 Matematika I. - Úpravy výrazov
Cvičenia z fyziky
(Miestnosť M-VII, M-VIII)
11:00-12:30 Fyzika I. - Základy kinematiky
Zaujímavé prednášky
(Miestnosť C)
11:00-11:40 Tatiana Jajcayová: Palindrómy a kvazikryštály
11:45-12:30 Ľudmila Jašková: Digitálne technológie pre všetkých

ďalšie detaily

Návštevy laboratórií
11:00-12:30 CNUT - Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií
(stretnutie vo vestibule pavilónu posluchární)

ďalšie detaily

12:30-14:00 Prestávka na obed
Pred vchodom pavilónu posluchární budú k dispozícii súčasní študenti, ktorí vás môžu odprevadiť na internáty a ukázať vám čo a ako.
Streda, 20.9.2017, poobede: Celofakultné aktivity
14:00-18:00 Šifrovacia hra okolo matfyzu
Zraz: Poslucháreň A

Od 17:30 Grilovačka v relaxe
Zraz: Relax (vchod z vestibulu pavilónu matematiky)
Štvrtok, 21.9.2017, doobeda: Sústredenie (odborný program)
AIN BIN
(Miestnosť M-I)
9:00-10:30 Matematika II - Funkcie a grafy
AIN INF
(Miestnosť M-II)
9:00-10:30 Matematika II - Funkcie a grafy
EFM
(Miestnosť M-III)
9:00-10:30 Matematika II - Funkcie a grafy
MAT PMA BMF
(Miestnosť M-IV)
9:00-10:30 Matematika II - Funkcie a grafy
MMN
(Miestnosť M-V)
9:00-10:30 Matematika II - Funkcie a grafy
FYZ OZE upMA upFY upIN upDG
(Miestnosť M-VI)
9:00-10:30 Matematika II - Funkcie a grafy
Programovanie pre úplných začiatočníkov
(Miestnosť I-H6)
9:00-10:30 Programovanie I
Zaujímavé prednášky (fyzika)
(Miestnosť B)
9:00-10:30 Jiří Šilha: Možnosti výskumu v oblasti kozmického odpadu
9:45-10:30 Roman Nagy: Tmavá hmota, najväčšia záhada vesmíru... alebo je to všetko inak?

ďalšie detaily

Zaujímavé prednášky (informatika)
(Miestnosť C)
9:00-9:40 Michal Forišek: Chaos z "ničoho"
9:45-10:30 Robert Lukoťka: Matematická indukcia alebo ako napísať dizertačnú prácu na jednu stranu

ďalšie detaily

10:30-11:00 Prestávka
Cvičenia z fyziky
(Miestnosť M-VII, M-VIII)
11:00-12:30 Fyzika II - Statika
Programovanie pre úplných začiatočníkov
(Miestnosť I-H6)
11:00-12:30 Programovanie II
Zaujímavé prednášky (matematika)
(Miestnosť C)
11:00-11:40 Martina Bátorová: Využitie geometrie v architektúre a dizajne
11:45-12:30 Gábor Szucs: Zaujímavosti z elementárnej teórie pravdepodobnosti

ďalšie detaily

Návštevy laboratórií
11:00-12:30 Laboratórium bionanotechnológií
(stretnutie vo vestibule pavilónu posluchární)

ďalšie detaily

12:30-14:00 Obedňajšia prestávka
Štvrtok 21.9.2017, poobede: Celofakultné aktivity
Miestnosť: A

14:00 Privítanie študentov na fakulte (Jozef Masarik - dekan)
14:30 Informačné technológie na FMFI UK
15:00 Knižničné služby
15:30 Úvodné slovo ku štúdiu (Kristína Rostás - študijná prodekanka)
16:15 Študentské aktivity (ŠKAS, TROJSTEN)

17:00 Kam v Bratislave
(prehliadka mesta a posedenie po skupinách so súčasnými študentami)
Zraz: pred vchodom pavilónu posluchární
Piatok, 22.9.2017, doobeda: Sústredenie (odborný program)
AIN BIN
(Miestnosť M-I)
9:00-10:30 Matematika III - Analytická geometria
AIN INF
(Miestnosť M-II)
9:00-10:30 Matematika III - Analytická geometria
EFM
(Miestnosť M-III)
9:00-10:30 Matematika III - Analytická geometria
MAT PMA BMF
(Miestnosť M-IV)
9:00-10:30 Matematika III - Analytická geometria
MMN OZE
(Miestnosť M-V)
9:00-10:30 Matematika III - Analytická geometria
FYZ upMA upFY upIN upDG
(Miestnosť M-VI)
9:00-10:30 Matematika III - Analytická geometria
Programovanie pre úplných začiatočníkov
(Miestnosť I-H6)
9:00-10:30 Programovanie III
Zaujímavé prednášky (fyzika)
(Miestnosť B)
9:00-9:40 František Kundracik: Farby oblohy a svetelné znečistenie
9:45-10:30 Peter Moczo: Anomálne efekty zemetrasení a ako ich možno predpovedať

ďalšie detaily

Zaujímavé prednášky (informatika)
(Miestnosť C)
9:00-9:40 Richard Ostertág: Naša fakulta vám otvára dvere (alebo O (ne)bezpečnosti elektronických kľúčov)
9:45-10:30 Martin Homola: Prečo študovať umelú inteligenciu?

ďalšie detaily

10:30-11:00 Prestávka
Cvičenia z fyziky
(Miestnosť M-VII, M-VIII)
11:00-12:30 Fyzika III - Práca, energia, zákony zachovania
Programovanie pre úplných začiatočníkov
(Miestnosť I-H6)
11:00-12:30 Programovanie IV
Zaujímavé prednášky (matematika)
(Miestnosť C)
11:00-11:40 Martin Kollár: Mýliť sa je vlastné žiakom, učiteľom matematiky a matematikom
11:45-12:30 Peter Novotný: Ako ľahko spočítať zdanlivo ťažké veci

ďalšie detaily

Návštevy laboratórií
11:00-12:30 Centrum fyziky komplexných systémov
11:00-12:30 Laboratórium počítačového videnia a robotiky (Future Technologies Lab)
(stretnutie vo vestibule pavilónu matematiky)

ďalšie detaily

12:30-14:00 Obedňajšia prestávka
Piatok 22.9.2017, poobede: Celofakultné aktivity
Miestnosť: A

14:00 Športové aktivity (KTVŠ)
Lodenica, lezecká stena, disc golf, skupinové športy

16:00-20:00 Exkurzia do observatória AGO Modra
len v prípade dobrého počasia a pre registrovaných záujemcov (viď registračný formulár)
Stretnutie pred vestibulom pavilónu posluchární
Pondelok 25.9.2017, poobede: Pre študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť sústredenia
Miestnosť: A

14:00 Úvodné slovo ku štúdiu (Kristína Rostás - študijná prodekanka)
14:45 Informačné technológie na FMFI UK
15:10 Knižničné služby
15:30 Študentské aktivity (ŠKAS)