2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2018
Kontakt

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Obsahové prerekvizity:
Tento predmet je určený študentom, ktorí v minulosti absolvovali základný kurz tvorby efektívnych algoritmov, ako napríklad: Predmet buduje a rozširuje znalosti získané v takomto základnom kurze a preto je absolvovanie obsahovej prerekvizity nevyhnutné.
 
Prednášky a cvičenia:
Streda 11:30-13:00 M-VII (prednáška, Tomáš Vinař)
Piatok 9:50-11:30 M-XI
Nový čas! Štvrtok 10:40-12:10 I-32 (cvičenia, Mário Lipovský)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD (prednášajúci) M-163, 02/60295207

 
Bc. Mário Lipovský (cvičiaci) M-25, 02/60295196

 
Diskusie a oznamy:

Na oznamy a diskusie budeme používať facebook (skupina artpfmfiuk). Budeme sa tiež snažiť, aby ste na facebooku získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho a cvičiacich, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:

  • Všetky otázky sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na facebook nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať na facebooku. Je vašou povinnosťou ich sledovať.

 


Maintained by 2-AIN-205 personnel