2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2022
Kontakt

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Obsahové prerekvizity:
Tento predmet je určený študentom, ktorí v minulosti absolvovali základný kurz tvorby efektívnych algoritmov, ako napríklad: Predmet buduje a rozširuje znalosti získané v takomto základnom kurze a preto je absolvovanie obsahovej prerekvizity nevyhnutné.
 
Prednášky a cvičenia:
Pondelok 10:40-12:10 M-I (prednáška, Vladimír Boža)
Utorok 14:00-15:30 M-II (cvičenia, Andrej Baláž)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Mgr. Vladimír Boža, PhD (prednášajúci) M-25, 02/60295196

 
Mgr. Andrej Baláž (cvičiaci) M-25, 02/60295196

 
Diskusie a oznamy:

Diskusie a otázky, ako aj linky na prípadné online prednášky, prostredníctvom Google Classroom. Kód na zápis do kurzu: jppxktf
 


Maintained by 2-AIN-205 personnel