2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2017
Kontakt

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Prednášky a cvičenia:
Pondelok 16:30-18:00 M-XI (prednáška, Tomáš Vinař)
Streda 8:10-9:40 M-VII (cvičenia, Vlado Boža)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Mgr. Tomáš Vinař, PhD (prednášajúci) M-163, 02/60295207

 
Mgr. Vladimír Boža (cvičiaci) M-25, 02/60295196

 
Diskusie a oznamy:

Na oznamy a diskusie budeme používať facebook (skupina artpfmfiuk). Budeme sa tiež snažiť, aby ste na facebooku získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho a cvičiacich, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:

  • Všetky otázky sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na facebook nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať na facebooku. Je vašou povinnosťou ich sledovať.

 


Maintained by 2-AIN-205 personnel