1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2021
Kontakt

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Prednášky a cvičenia:
Pondelok 15:40-17:10 M-XII (prednáška)
Štvrtok 9:50-11:20 M-IX (cvičenia)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Vladimír Boža (prednášajúci) M-25,
 
 
Andrej Balaz (cvičiaci) M-25,
 
 
Oznamy a diskusie:
Tento semester budeme používať na diskusie, oznamy a odovzdávanie domácich úloh platformu Google Classroom.

Na otázky a diskusiu využívajte takisto Google Classroom (priamo stream), dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:

  • Všetky otázky, ktoré položíte, sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh sem nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou Google Classroomu. Je vašou povinnosťou ich sledovať.

 


Maintained by 1-AIN-105 personnel