1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2015
Kontakt

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Prednášky a cvičenia:
Streda 9:50-11:20 F1-328 (prednášky)
Štvrtok 11:30-13:00 I-9 (cvičenia)
Štvrtok 16:30-18:00 M-I (cvičenia)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Tomáš Vinař (prednášajúci) M-163, 02/60295207
 
 
Jozef Šiška (cvičiaci) I-7, 02/60295444
 
 
Michal Anderle (asistent) T2,
 
 
Jano Hozza (asistent) T2,
 
 
Oznamy a diskusie:
Tento semester budeme používať na diskusie a oznamy on-line systém Piazza. Systém je zameraný na to, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho a cvičiacich, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
  • Všetky otázky, ktoré položíte v systéme Piazza sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na toto fórum nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou tohto systému. Je vašou povinnosťou ich sledovať.
Diskusie a oznamy nájdete na linke https://piazza.com/uniba.sk/fall2015/1ain105/home.
 


Maintained by 1-AIN-105 personnel