1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2016
Kontakt

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Efektívne algoritmy a zložitosť
Prednášky a cvičenia:
Pondelok 9:50-11:20 F1-109 (prednáška)
Streda 8:10-9:40 M-XI (cvičenie)
Štvrtok 12:20-14:00 M-II (cvičenie)
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Tomáš Vinař (prednášajúci) M-163, 02/60295207
 
 
Vladimír Boža (cvičiaci) M-25, 02/60295196
 
 
Oznamy a diskusie:
Tento semester budeme používať na diskusie a oznamy facebookovú skupinu. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho a cvičiaceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
  • Všetky otázky, ktoré položíte, sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh sem nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou facebook-u. Je vašou povinnosťou ich sledovať.
.
 


Maintained by 1-AIN-105 personnel