1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2019
Písomky a skúšky

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Midterm písomka

Dátum: 11.11 14:00 F1

Písomka bude zahŕňať materiál z prednášok a cvičení do 23.10.2019 (po dynamicke programovanie). Dobrou prípravou na písomku je riešenie príkladov z učebníc odporučených pre tento predmet. Učebnice sú k dispozícii prezenčne v knižnici.

Učebnica [BB] signatúra I-INF-B-55: strany 93-97 (asympotika), 139-146 (analýza algoritmov, riešenie rekurencií), 214-217 (greedy algoritmy), 250-257 (rozdeľuj a panuj), 278-283 (dynamické programovanie)

Učebnica [CLRS3] signatúra I-INF-C-21: strany 53,60-63 (asymptotika), 87-88,92-93,96-97 (rekurencie), 369-370,389-390,396-397,404-412 (dynamické programovanie), 421-422,427-428,436-437,446-449 (greedy algoritmy)

(vynechajte úlohy, ktoré sa týkajú pojmov, ktoré sme na prednáškach a cvičeniach nepreberali)

Povolené pomôcky: Môžete si priniest "ťahák" - 2 listy A4 popísaných čímkoľvek, čo uznáte za vhodné
Môžete si tiež priniesť vytlačený Theoretical Computer Science Cheat Sheet.

Záverečná skúška

Termíny: viď AIS2

Prihlasovanie na skúšku a čas skúšky: Prihlasovanie na skúšku je pomocou systému AIS2. Všimnite si označenia termínov "posledný riadny termín" a "posledný opravný termín".

Pozor na termíny prihlasovania a odhlasovania! (cca 2 dni pred skúškou)

Priebeh skúšky: Písomná skúška, 3 hodiny

Písomka bude zahŕňať materiál z prednášok a cvičení z celého semestra. Dobrou prípravou na písomku je riešenie príkladov z učebníc odporučených pre tento predmet. Učebnice sú k dispozícii prezenčne v knižnici. Okrem už vyššieuvedených odporúčaných cvičení môžete použiť nasledujúce cvičenia (vynechajte úlohy, ktoré sa týkajú pojmov, ktoré sme na prednáškach a cvičeniach nepreberali):

Učebnica [BB] signatúra I-INF-B-55: 215-216, 279. 321-323 (grafové algoritmy), 469-470 (NP-ťažkosť)

Učebnica [CLRS3] signatúra I-INF-C-21: 592-593, 601-602, 611-612, 620-623, 629-630, 637-641, 662-664, 677, 699-700 (grafové algoritmy), 1060-1061, 1077-1078, 1085-1086, 1100-1104 (NP-ťažkosť)

Žiaľ, k vypočítateľnosti cvičenia nemáme.

Povolené pomôcky: Môžete si priniest "ťahák" - 2 listy A4 popísaných čímkoľvek, čo uznáte za vhodné. Môžete si tiež priniesť vytlačený Theoretical Computer Science Cheat Sheet.

Zapisovanie do indexov

Termíny budú pribúdať podľa potreby. Pri tej istej príležitosti si môžete pozrieť vaše opravené písomky, ak o to máte záujem.


Maintained by 1-AIN-105 personnel