1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2019
Známka

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Login UK:
napr. markvicka54
Číslo čipu ISIC:
10 alebo 17 ciferné číslo pod fotkou na ISIC karte (nie to, čo začína S)


Maintained by 1-AIN-105 personnel