2-AIN-238: Grafové modely v strojovom učení
Leto 2019
Prednášky a materiály


Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a materiály | Predchádzajúce semestre

Na tejto stránke nájdete orientačný rozvrh semestra. Tento rozvrh bude aktualizovaný vždy po skončení príslušného týždňa prednášok. Poznámky z prednášok a ďalšie rozširujúce materiály budú pribúdať taktiež po skončení príslušných prednášok, môže to však v niektorých prípadoch trvať dlhšie.

Literatúra:

Týždeň 18.-22.2.2019
Úvodné stretnutie a podmienky absolvovania predmetu

Týždeň 25.2.-1.3.2019
Skryté Markovove modely (HMM). Viterbiho algoritmus. Šetrenie pamäte.
Ďalšie metódy dekódovania: Forward-Backward algoritmus, aposteriórne dekódovanie, vzorkovanie z aposteriórnej distribúcie
Literatúra: DEKM:3.1-3.2
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Viterbiho algoritmus:PDF, 172 Kb ]
on-line Viterbi:linka ]

Týždeň 4.-8.3.2019
Trénovanie HMM: počítanie frekvencií, Viterbiho trénovanie, Baum-Welchov algoritmus
Generalizované HMM. Modelovanie distribúcií dĺžok. Najpravdepodobnejšie anotácie a problém viacerých ciest. Gain functions.
Odporúčané aplikácie (samoštúdium): rozpoznávanie giest (Lee, Kim 1999), klasifikácia hudby (Chai, Vercoe 2001)
Literatúra: DEKM: 3.3-3.7
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Generalizované HMM:PDF, 202 Kb ]
Anotácie a viacero ciest:PDF, 150 Kb ]
varianty HMM s biologickými aplikáciami:linka ]
gain functions:linka ]
rozpoznávanie giest:PDF, 1486 Kb ]
klasifikácia hudby:PDF, 48 Kb ]

Týždeň 11.-15.3.2019
Bayesovské siete. Podmienená nezávislosť. Algoritmus "Bayes Ball". Naivný Bayesovský klasifikátor.
Inferencia v Bayesovských sieťach: Eliminačný algoritmus
Literatúra: J:2.1 alebo KF:3; J:3 alebo KF:9

Týždeň 18.-22.3.2019
Modelovanie v Bayesovských sieťach (varianty Naivného Bayesovského klasifikátora, HMM ako Bayesovské siete a varianty, jednoduché aplikácie do počítačového videnia)
Odporúčané čítanie (samoštúdium): zmena štýlu obrázku (Rosales 2003)
Neorientované modely: Markovovské náhodné polia. Sum-product algoritmus. Junction trees (klikové stromy).
Literatúra: J:2.2 alebo KF:4; J:4 alebo KF:10.1-10.2
Prezentácie:Ďalšie materiály:
zmena štýlu obrázku:PDF, 1051 Kb ]

Týždeň 25.-29.3.2019
Inferencia v klikových stromoch. Konštrukcia klikových stromov z Bayesovských sietí.
Streda - rektorské voľno
Samoštúdium: Približná inferencia (belief propagagation, loopy belief propagation - viď video)
Literatúra: J:17 alebo KF:10.3-10.4; KF: 11.3
Prezentácie:Ďalšie materiály:
junction trees (poznámky):PDF, 99 Kb ]
belief propagation (video):mp4, 13569 Kb ]
belief propagation - praktické použitie (video):mp4, 9422 Kb ]
loopy belief propagation:mp4, 13466 Kb ]

Týždeň 1.-5.4.2019
Utorok - prednáška odpadne
Trénovanie: EM algoritmus
Literatúra: J:11 alebo KF:19.2

Týždeň 8.-12.4.2019
Trénovanie: EM algoritmus (pokr.)
Aplikácie: Modelovanie vrstiev vo videu
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Frey et al. 2003 CVPR:PDF, 2772 Kb ]

Týždeň 15.-19.4.2019
Aplikácie: Asistenčné technológie / POMDP
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Hoye et al. 2010:PDF, 2469 Kb ]
Partially observable MDP:linka ]

Týždeň 22.-26.4.2019
Utorok - dekanské voľno
Viacrozmerné Gaussove distribúcie
Literatúra: J:13 alebo KF:7

Týždeň 29.4.-3.5.2019
Vzorkovanie distribúcií
Streda - štátny sviatok
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Jordan: Sampling Methods:PDF, 453 Kb ] [ Postscript, 939 Kb ]

Týždeň 6.-10.5.2019
Streda - štátny sviatok

Týždeň 13.-17.5.2019


Maintained by 2-AIN-238 personnel