2-AIN-238: Grafové modely v strojovom učení
Leto 2017
Prednášky a materiály


Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a materiály | Predchádzajúce semestre

Na tejto stránke nájdete orientačný rozvrh semestra. Tento rozvrh bude aktualizovaný vždy po skončení príslušného týždňa prednášok. Poznámky z prednášok a ďalšie rozširujúce materiály budú pribúdať taktiež po skončení príslušných prednášok, môže to však v niektorých prípadoch trvať dlhšie.

Literatúra:

Týždeň 20.-24.2.2017
Úvod do grafových modelov. Bayesovské siete.
Jednoduché príklady modelovania pomocou Bayesovských sietí. Naivný Bayesovský klasifikátor.
Podmienená nezávislosť, Bayes Ball algoritmus, I-mapy, ekvivalencia Bayesovských sietí.
Inferencia v Bayesovských sieťach (formulácia úlohy).
Literatúra: J:ch2, KF:3
Prezentácie:Ďalšie materiály:
SAMIAM:linka ]

Týždeň 27.2.-3.3.2017
Eliminačný algoritmus.
Markovovské siete. Sum-product algoritmus (inferencia na stromoch).
Literatúra: J:ch3 alebo KF:9, J:ch4 alebo KF:10.2,10.3

Týždeň 6.-10.3.2017
Junction trees (klikové stromy, konštrukcia, inferencia - HUGIN algoritmus).
Aplikácie Bayesovských sietí (príklady).
Literatúra: J:ch17 alebo KF:10.3,10.4
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Rosales et al. 2003 ICCV:PDF, 1051 Kb ]
Frey et al. 2003 CVPR:PDF, 2772 Kb ]

Týždeň 13.-17.3.2017
Trénovanie s neúplnými dátami: EM algoritmus
Postačujúce štatistiky.
Literatúra: [J-I alebo DEKM-11.6 alebo KF-19.1,19.2]

Týždeň 20.-24.3.2017
Skryté Markovovove modely (HMM), Viterbiho algoritmus, Forward-Backward algoritmus.
Trénovanie HMM (frekvencie, Baum-Welch)
Literatúra: [DEKM3.3.,11]

Týždeň 27.-31.3.2017
najpravdepodobnejšie anotácie, dôkaz NP-úplnosti hľadania najpravdepodobnejších anotácií
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Najpravdepodobnejšie anotácie:PDF, 228 Kb ]

Týždeň 3.-7.4.2017
Pon: Aplikácie HMM (klasifikácia hudby, rozpoznávanie giest)
Str: Aplikácie HMM (tagovanie slovných druhov)
Zovšeobecnenia HMM (stavy vyšších rádov, generalizované HMM so všeobecnými distribúciami dĺžok, naivný Bayes obohatený o závislosti medzi pozorovaniami a jeho použitie v HMM)
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Chai and Vercoe 2001 ICAI:PDF, 48 Kb ]
Lee and Kim 1999 TPAMI:PDF, 1486 Kb ]
Banko and Moore 2004 CoLing:PDF, 65 Kb ]
Zovšeobecnenia HMM:PDF, 423 Kb ]

Týždeň 10.-14.4.2017
Pon: Vzorkovanie (základy, stochastický traceback v HMM, rejection sampling, importance sampling, particle filtering, aplikácia: lokalizácia robota)
Str: Markov chain Monte Carlo, Gibbsovo vzorkovanie
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Vzorkovanie - základy:PDF, 280 Kb ]
MCMC, Gibbsovo vzorkovanie:PDF, 152 Kb ]
Fox et al. 1999:PDF, 4245 Kb ]

Týždeň 17.-21.4.2017
Pon: Veľká noc
Str: Markovovské náhodné polia
Alternatívne spôsoby dekódovania HMM
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Markovovské náhodné polia:PDF, 132 Kb ]
Alternatívne dekódovania: pozri neskôr

Týždeň 24.-28.4.2017
Pon: Partially observable Markov decision processes
Aplikácia (asistencia pacientom s demenciou)
Str: Študentská vedecká konferencia
Prezentácie:Ďalšie materiály:
Hoye et al. 2010:PDF, 2469 Kb ]

Týždeň 1.-5.5.2017
Pon: Štátny sviatok
Str: Prednáška odpadla.

Týždeň 8.-12.5.2017
Pon: Štátny sviatok

Týždeň 15.-19.5.2017

Týždeň 22.-26.5.2017


Maintained by 2-AIN-238 personnel