2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2018/19

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
· Od 14.3. sa presúvame do učebne F2-T3, a.k.a. F2-128.
· Body z už opravených úloh ako aj komentáre k návrhu projektov nájdete na serveri v /grades/userid.txt
· Dátumy odovzdania projektov:
1. termín: streda 29.5. 22:00
2. termín: nedeľa 16.6. 22:00
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, ktorí chcú predmet ukončiť skôr. Pár dní po odvzdaní sa budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt
Opravný termín bude v nedeľu 23.6. 22:00.


Materiály

From IDZ
Jump to: navigation, search

Here is a preliminary plan of lectures for this year (the topics and their order may change):

2019-02-21 (BB) Introduction to Perl (basics, input processing) Lecture 1, Homework 1
2019-02-28 (BB) Command-line tools, Perl one-liners Lecture 2, Homework 2
2019-03-07 (BB) Job scheduling and make Lecture 3, Homework 3
2019-03-14 (BB) Python and SQL for beginners Lecture 4, Homework 4
2019-03-21 (VB) Python, web crawling, HTML parsing, sqlite3 Lecture 5 inf, Homework 5 inf
(BB) Bioinformatics 1 (genome assembly) Lecture 5 bin, Homework 5 bin
2019-03-28 (VB) Text data processing, flask Lecture 6 inf, Homework 6 inf
(BB) Bioinformatics 2 (gene finding, RNA-seq) Lecture 6 bin, Homework 6 bin
2019-04-04 (VB) Data visualization in JavaScript Lecture 7 inf, Homework inf
(BB) Bioinformatics 3 (polymorphisms) Lecture 7 bin, Homework 7 bin
2019-04-11 (BB) R, part 1 Lecture 8, Homework 8
2019-04-18 Easter (project proposals due Wednesday April 17)
2019-04-25 (BB) no lecture
2019-05-02 (BB) R, part 2 Lecture 9, Homework 9
2019-05-09 (VB/TV) Cloud computing Lecture 10, Homework 10
2019-05-16 no lecture