2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov 2019/20

Materiály · Úvod · Pravidlá · Kontakt
· Kým je univerzita zatvorená, predmet prebieha vo forme samoštúdia podľa pôvodného časového plánu. Preštudujte si prednášku a riešte domáce úlohy. V prípade otázok kontaktujte vyučujúcich emailom, na Facebookovej skupine alebo počas online konzultácií.
· Online konzultácie (návod na stránke Programovania):
  Pondelok a stredu 17-17:30 na linke https://meet.google.com/czn-mpfg-ipx (odpovedá B. Brejová)
  Utorok a štvrtok 16:30-17:00 na linke https://meet.google.com/kjj-nrqa-szb (odpovedá T. Vinař).
· Body z už opravených úloh nájdete na serveri v /grades/userid.txt
· Dátumy odovzdania projektov: 1. termín: piatok 29.5., 2. termín: piatok 19.6.
Oba termíny sú riadne, prvý je určený pre študentov, ktorí chcú predmet ukončiť skôr. Pár dní po odovzdaní sa budú konať krátke osobné stretnutia s vyučujúcimi (diskusia k projektu a uzatváranie známky). Presné dni a časy dohodneme neskôr. Projekty odovzdajte podobne ako domáce úlohy do /submit/projekt


Materiály

From IDZ
Jump to navigation Jump to search

Here is a preliminary plan of lectures for this year (the topics and their order may change):

2019-02-20 (TV) Introduction to Perl (basics, input processing) Lecture, Homework
2019-02-27 (TV) Command-line tools, Perl one-liners Lecture, Homework
2019-03-05 (BB) Job scheduling and make Lecture, Homework
2019-03-12 (BB) Python and SQL for beginners Lecture, Homework
2019-03-19 (VB) Python, web crawling, HTML parsing, sqlite3 Lecture INF, Homework INF
(BB) Bioinformatics 1 (genome assembly) Lecture BIN, Homework BIN
2019-03-26 (VB) Text data processing, flask Lecture INF, Homework INF
(BB) Bioinformatics 2 (gene finding, RNA-seq) Lecture BIN, Homework BIN
2019-04-02 (VB) Data visualization in JavaScript Lecture INF, Homework INF
(BB) Bioinformatics 3 (polymorphisms) Lecture BIN, Homework BIN
2019-04-09 Easter
2019-04-16 (BB) R, part 1 Lecture, Homework
2019-04-23 (BB) R, part 2 Lecture, Homework (project proposals due Thursday April 23)
2019-04-30 (VB) Cloud computing Lecture, Homework
2019-05-07 Reserve, work on projects
2019-05-14 Reserve, work on projects