1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2021/22

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Exam rules, example questions and syllabus
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Substituovať šablóny

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Táto špeciálna stránka prijme na vstup text a rekurzívne substituuje všetky šablóny, ktoré sú v ňom použité. Tiež expanduje funkcie syntaktického analyzátora ako {{#language:...}} a premenné ako {{CURRENTDAY}}—v podstate takmer všetko v zložených zátvorkách. Robí to pomocou volania relevantnej fázy syntaktického analyzátora samotného MediaWiki.

Substituovať šablóny