1-BIN-301, 2-AIN-501 Metódy v bioinformatike, ZS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Termíny a zadania · Prednášky a poznámky · Facebook (oznamy a diskusie) (návod a pravidlá)
Zadania domácich úloh a články na journal club nájdete v časti Termíny a zadania.
Pozrite si ukážkové príklady na skúšku.
Rozpis skupín pre journal club je zverejnený.


Substituovať šablóny

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Táto špeciálna stránka prijme na vstup text a rekurzívne substituuje všetky šablóny, ktoré sú v ňom použité. Tiež expanduje funkcie syntaktického analyzátora ako {{#language:...}} a premenné ako {{CURRENTDAY}}—v podstate takmer všetko v zložených zátvorkách. Robí to pomocou volania relevantnej fázy syntaktického analyzátora samotného MediaWiki.

Substituovať šablóny