1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2021/22

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Exam rules, example questions and syllabus
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


Vyhľadávanie externých odkazov

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Je možné používať zástupné znaky, napr. „*.wikipedia.org“. Povinná je minimálne doména najvyššej úrovne, napr. „*.org“.
Podporované protokoly: http://, https://, ftp://, ftps://, ssh://, sftp://, irc://, ircs://, xmpp:, sip:, sips:, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, tel:, sms:, news:, svn://, git://, mms://, bitcoin:, magnet:, urn:, geo: (ak protokol nie je uvedený, použije sa http://).

Vyhľadávanie externých odkazov