Vizualizácia dát · 1-DAV-105 · LS 2022/22

Materiály · Pravidlá · Práca v tíme · Kontakt · Projekty · Skúška
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú


Materiály

From viz
Jump to navigation Jump to search

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností.

Týždeň 1: 14.-20.2. Úvod do predmetu, systémy Jupyter a Colab, knižnica Matplotlib
Prednáška 1a pdf · Prednáška 1b notebook, pdf
Týždeň 2: 21.-27.2. Spracovanie dát v knižnici Pandas
Cvičenie 1 · Prednáška 2 video, notebook, pdf
Týždeň 3: 28.2.-6.3. Základné typy grafov a ich vykresľovanie v knižniciach Matplotlib a Seaborn
Cvičenie 2 · Prednáška 3 video · Prednáška 3a pdf · Prednáška 3b (Seaborn a zdrojový kód) notebook, pdf
Týždeň 4: 7.-13.3. Základné popisné štatistiky a ich využitie vo vizualizácii
Prednáška 4 video · notebook, pdf
Týždeň 5: 14.-20.3. Spracovanie dát v knižnici Pandas (2)
Prednáška 5 video · notebook, pdf
Projekty · video s pokynmi (1)
Týždeň 6: 21.-27.3. Ľudské vizuálne vnímanie
Prednáška 6 video · pdf
Týždeň 7: 28.3.-3.4. Zásady dobrej vizualizácie
Prednáška 7 video · pdf
Týždeň 8: 4.-10.4. Farby, vizualizačné tipy & formáty
Prednáška 8 video · pdf
Týždeň 9: 11.-17.4. Histogram, rozdelenie pravdepodobnosti, redukcia dimenzií
Prednáška 9 video · notebook, pdf
Týždeň 10: 18.-24.4. Veľká Noc
Týždeň 11: 25.4.-1.5. Časové rady, siete & mapy
Prednáška 10a video · pdf · Prednáška 10b video · notebook, pdf
Týždeň 12: 2.-8.5. Infografika & interaktivita
Prednáška 11 video · pdf
Týždeň 13: 9.-15.5. Interaktivita, iné systémy vizualizácie, špecializované grafy
Prednáška 12 video notebook pdf · Skúška