Vizualizácia dát · 1-DAV-105 · LS 2020/21

Materiály · Pravidlá · Práca v tíme · Kontakt · Projekty · Písomka a skúška
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú


Materiály

From viz
Jump to navigation Jump to search

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností.

Týždeň 1: 15.-21.2. Úvod do predmetu, systémy Jupyter a Colab, knižnica Matplotlib
Prednáška 1a pdf · Prednáška 1b notebook, pdf · Cvičenie 1
Týždeň 2: 22.-28.2. Spracovanie dát v knižnici Pandas
Prednáška 2 notebook, pdf · Cvičenie 2
Týždeň 3: 1.-7.3. Základné typy grafov a ich vykresľovanie v knižniciach Matplotlib a Seaborn
Prednáška 3a pdf · Prednáška 3b (Seaborn a zdrojový kód) notebook, pdf
Týždeň 4: 8.-14.3. Základné popisné štatistiky a ich využitie vo vizualizácii
Prednáška 4 notebook, pdf
Týždeň 5: 15.-21.3. Spracovanie dát v knižnici Pandas (2)
Prednáška 5 notebook, pdf · Projekty
Týždeň 6: 22.-28.3. Ľudské vizuálne vnímanie
Prednáška 6 pdf · Cvičenie 6
Týždeň 7: 29.3.-4.4. Zásady dobrej vizualizácie
Prednáška 7 pdf · Cvičenie 7
Týždeň 8: 5.-11.4. Farby, vizualizačné tipy & formáty
Prednáška 8 pdf · Cvičenie 8
Týždeň 9: 12.-18.4. Histogram, rozdelenie pravdepodobnosti, redukcia dimenzií
Prednáška 9 notebook, pdf · Cvičenie 9
Týždeň 10: 19.-25.4. Časové rady, siete & mapy
Prednáška 10a pdf · Prednáška 10b notebook, pdf · Oznamy 20.4.2021
Týždeň 11: 26.4.-2.5. Infografika & interaktivita
Prednáška 11 pdf
Týždeň 12: 3.-9.5. Interaktivita, iné systémy vizualizácie, špecializované grafy
Prednáška 12 notebook pdf · Písomka a skúška
Týždeň 13: 10.-16.5. Prednáška nebude, prezentácie projektov
Utorok 11:30: Pandy (lieky) a Dátavedúci (migrácia)
Streda 9:00: DROMZ (lieky) a GaGoR (migrácia)
Streda 9:45: We R (lieky) s BaCh (hurikány)