1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2016
Domáce úlohy

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


  Zadanie Termín Súbory
Domáca úloha č. 1 30.9.2016 10.10.2016, 23:59 PDF, 201 Kb ]
 
  Domáca úloha č. 2 16.10.2016 25.10.2016, 10:00 PDF, 179 Kb ]
   
   Midterm   4.11.2016 (14:00-16:00)  
    
    Domáca úloha č. 3 11.11.2016 22.11.2016, 10:00 PDF, 185 Kb ]
     
     Domáca úloha č. 4 28.11.2016 6.12.2016, 10:00 PDF, 184 Kb ]
      
      Domáca úloha č. 5 28.11.2016 16.12.2016, 23:49 PDF, 194 Kb ]
       


       Maintained by 1-AIN-105 personnel