1-AIN-105: Efektívne algoritmy a zložitosť
Zima 2018
Domáce úlohy

Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


  Zadanie Termín Súbory
Domáca úloha č. 1 7.10.2018 23.10.2018, 08:00 PDF, 202 Kb ]
 
 • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
Domáca úloha č. 2 26.10.2018 6.11.2018, 08:00 PDF, 180 Kb ]
 
 • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
Midterm   v týždni 12.-16.11.  
 
  Domáca úloha č. 3 9.11.2018 20.11.2018, 08:00 PDF, 186 Kb ]
   
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
  Domáca úloha č. 4 23.11.2018 4.12.2018, 08:00 PDF, 186 Kb ]
   
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]
  Domáca úloha č. 5 7.12.2018 18.12.2018, 08:00
  programátorská úloha do 24.12.2018, 23:59
  PDF, 197 Kb ]
   
  • Odovzdávanie programátorskej úlohy:linka ]


  Maintained by 1-AIN-105 personnel