2-INF-147 Vyhľadávanie v texte, LS 2012/2013

Táto stránka sa týka ukončeného semestra. Navyše tento predmet už nebude vyučovaný. Pre potreby štátnicového bloku B a D ho nahrádza pnvý predmet Vybrané partie z dátových štruktúr.


Úvod | Pravidlá | | Prezentácia | Poznámky | Moodle

Rozvrh

Streda 14:50-16:20 M-XI a štvrtok 16:30-18:00 M-III

Vyučujúca

Mgr. Broňa Brejová, PhD., miestnosť M163
Konzultácie po dohode e-mailom

Ciele predmetu

Literatúra

Prednášky budú založené prevažne na knihách:

Ďalšie informácie môžete zohnať vo voľne prístupných knihách: