2-INF-147 Vyhľadávanie v texte, LS 2012/2013

Táto stránka sa týka ukončeného semestra. Navyše tento predmet už nebude vyučovaný. Pre potreby štátnicového bloku B a D ho nahrádza pnvý predmet Vybrané partie z dátových štruktúr.Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
Úvod
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Pravidlá
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
|
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Prezentácia
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Poznámky
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Moodle

Rozvrh

Streda 14:50-16:20 M-XI a štvrtok 16:30-18:00 M-III

Vyučujúca

Mgr. Broňa Brejová, PhD., miestnosť M163
Konzultácie po dohode e-mailom

Ciele predmetu

Literatúra

Prednášky budú založené prevažne na knihách:

Ďalšie informácie môžete zohnať vo voľne prístupných knihách: