2-INF-147 Vyhľadávanie v texte, LS 2012/2013

Táto stránka sa týka ukončeného semestra. Navyše tento predmet už nebude vyučovaný. Pre potreby štátnicového bloku B a D ho nahrádza pnvý predmet Vybrané partie z dátových štruktúr.Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
Úvod
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Pravidlá
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
|
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Prezentácia
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Poznámky
Notice: Undefined variable: title in /var/www/vyuka/vvt/shared.php on line 68
| Moodle

Domáca úloha

Termín odovzdania domácej úlohy je 27.3. pred prednáškou.

Dôležité: neopisujte od spolužiakov ani z internetu a iných zdrojov. Viac v pravidlách predmetu. Ak máte otázky alebo nájdete v zadaní chybu, dajte mi vedieť.