2-AIN-506 a 2-AIN-252: Seminár z bioinformatiky (2) a (4)
Leto 2020
Základné informácie

Cieľ predmetu

Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach.

Hodnotenie

Účasť (max. 1 vymeškaný seminár)20%
Príprava na prezentáciu20%
Prezentácia60%

Hodnotenie: A: 90+, B: 80+, C: 70+, D: 60+, E: 50+

  • Všetci, ktorí sa zaujímajú o oblasť bioinformatiky, sú vítaní na seminároch, bez ohľadu na to, či si predmet oficiálne zapíšu. Čas od času poprosíme aj účastníkov, ktorí nemajú predmet zapísaný o prezentáciu článku.
  • Účasť je nutnou podmienkou získania známky. Pri viac ako jednom neospravedlnenom seminári je známka automaticky FX. (Pozor, zmena.)
  • Článok na prezentáciu si možno vybrať zo zoznamu na tejto stránke. Pošlite e-mail vyučujúcemu s preferovaným článkom a dátumom prezentácie. Po konzultácii s vyučujúcim si možno vybrať aj iný článok z oblasti bioinformatiky. Vhodné sú najmä články obsahujúce informatický aj biologický komponent a nie staršie ako 2 roky.
  • Najneskôr vo štvrtok pred prezentáciou sa dohodnite s vyučujúcim na prediskutovaní plánu prezentácie. Pripravenosť na toto stretnutie prispieva do hodnotenia.