1-INF-911 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920 Bakalársky seminár (2) 2017/18

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.
Stránku pre školský rok 2017/18 pripravujeme. Uvedené informácie ešte nie sú aktualizované!!!


Úvod

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Zimný semester (predbežný plán, pripravujeme)
Týždeň 19.-25.9. Úvod k bakalárskej práci a k semináru, témy a školitelia (všetci)
Zimný semester, pravidlá · Návod (podstránky 1.-3.) · Školitelia a témy
Týždeň 26.9.-2.10. Seminár nebude
Týždeň 3.-9.10. Písomná práca, práca s literatúrou (všetci)
Návod (podstránky 4.-5.)
Týždeň 10.-16.10. Nepovinná prednáška a cvičenie k LaTeXu (pre záujemcov, v M217)
Týždeň 17.-23.10. Nájdené témy, LaTeX, úvod k prezentáciám (všetci)
Návod (podstránky 6.-7.) · DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1 · Oznamy, 19.10.2016
Týždeň 24.-30.10. Seminár nebude
Týždeň 31.10.-6.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú
Týždeň 7.-13.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú
Týždeň 14.-20.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú
Týždeň 21.-27.11. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú
Týždeň 28.11.-4.12. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú
Týždeň 5.-11.12. Prezentácie (aspoň 3)
Prezentujú
Týždeň 13.-18.12. Rezerva

Dôležité materiály

Dôležité termíny

 • 18.10.2016 Bonus 3% za zapísanie témy do Moodle
 • 31.10.2016 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
 • 5.12.2016 Termín DÚ1
 • 27.1.2017 Termín DÚ2
 • 26.4.2017 Študentská vedecká konferencia
 • 24.4.2017 Podanie prihlášok na magisterské programy na FMFI
 • 28.4.2017 Podanie prihlášok na štátne skúšky
 • 16.5.2017 Odovzdanie bakalárskych prác
 • 26.5.2017 Koniec letného semestra
 • 16.6.2017 Koniec skúškového obdobia
 • 19.6.-30.6.2017 Obhajoby, štátnice
 • 21.8.-31.8.2017 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok/obhajob