1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2019/20

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.


Úvod

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Zimný semester (predbežný plán, pripravujeme)
Týždeň 23.-29.9. Úvod k bakalárskej práci a k semináru (všetci)
Zimný semester, pravidlá · Návod (podstránky 1.-3.) · Školitelia a témy
Týždeň 30.9.-6.10. Predstavovanie tém a školiteľov, poslucháreň C (všetci)
Týždeň 7.-13.10. Nepovinná prednáška a cvičenie k LaTeXu
prineste si notebook s nainštalovaným LaTeXom, pripojením na WiFi a dobrou baterkou (napr. TeXLive pre Linux, MikTeX pre Windows, ďalšie rady)
Cvičenie LaTeX
Týždeň 14.-20.10. Písomná práca, práca s literatúrou (všetci)
Návod (podstránky 4.-5.)
Týždeň 21.-27.10. Nájdené témy, LaTeX, úvod k prezentáciám (všetci)
Návod (podstránky 6.-7.) · DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1 · Oznamy, 23.10.2019
Týždeň 28.10-3.11. Rezerva
Týždeň 4.-10.11. Rezerva
Týždeň 11.-17.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Agarský, Kučák, Motičák, Novák, Pašen
Týždeň 18.-24.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Farský, Jurčák, Kincelová, Smaržík, Torma
Týždeň 25.11-1.12. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Budáč, Chen, Čulen, Pálenik
Týždeň 2.-8.12. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Beňo, Fedáková, Fedor, Korman, Sládeček, Toman
Týždeň 9.-15.12. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Balažovičová, Bánovský, Čárska, Gažiová, Klinovská
Týždeň 16.-22.12. Rezerva

Dôležité materiály

Dôležité termíny

  • 15.10.2019 Bonus 3% za zapísanie témy do Moodle
  • 31.10.2019 Odovzdanie zadaní bakalárskych prác
  • 2.12.2019 Termín DÚ1
  • 23.1.2020 Termín DÚ2
  • 15.5.2020 Odovzdanie bakalárskych prác
  • 15.5.2020 Koniec letného semestra
  • 12.6.2020 Koniec skúškového obdobia
  • 16.-23.6.2020 Obhajoby, štátnice
  • 17.8.-31.8.2020 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok/obhajob