1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2019/20

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.
Pokyny pre odovzdanie prác (zmena na základe novej smernice rektora)


Úvod

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Letný semester (predbežný plán)
Týždeň 17.2-23.2. Úvod (všetci)
Oznamy, 19.2.2020
Týždeň 24.2.-1.3. Cvičenie k písaniu prác (všetci)
Oznamy, 26.2.2020
Týždeň 2.-8.3. Prezentácie
Balažovičová, Čárska, Klinovská
Týždeň 9.-15.3. Prezentácie zrušené
Týždeň 16.-22.3. Prezentácie zrušené
Týždeň 23.-28.3. Prezentácie zrušené
Týždeň 29.3.-5.4. Prezentácie online alebo písomne
Prezentácia 2
Týždeň 27.4.-3.5. Prezentácie online alebo písomne
Kontrolné stretnutie
Týždeň 11.5.-17.5. Online stretnutie Otázky k odovzdávaniu, pokyny k nácviku obhajob (všetci)
Oznamy, 13.5.2020
8.-12.6. nácvik obhajob

Dôležité materiály

Dôležité termíny

  • 30.4.2020 Podanie prihlášok na magisterské programy na FMFI
  • 5.6.2020 Podanie prihlášok na štátne skúšky v AIS
  • 1.6.2020 Odovzdanie bakalárskych prác
  • 29.5.2020 Koniec letného semestra
  • 19.6.2020 Koniec skúškového obdobia
  • 23.6.-3.7.2020 Obhajoby, štátnice
  • 17.8.-31.8.2020 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok/obhajob


Zimný semester
Týždeň 23.-29.9. Úvod k bakalárskej práci a k semináru (všetci)
Zimný semester, pravidlá · Návod (podstránky 1.-3.) · Školitelia a témy
Týždeň 30.9.-6.10. Predstavovanie tém a školiteľov, poslucháreň C (všetci)
Týždeň 7.-13.10. Nepovinná prednáška a cvičenie k LaTeXu
prineste si notebook s nainštalovaným LaTeXom, pripojením na WiFi a dobrou baterkou (napr. TeXLive pre Linux, MikTeX pre Windows, ďalšie rady)
Cvičenie LaTeX
Týždeň 14.-20.10. Písomná práca, práca s literatúrou (všetci)
Návod (podstránky 4.-5.)
Týždeň 21.-27.10. Nájdené témy, LaTeX, úvod k prezentáciám (všetci)
Návod (podstránky 6.-7.) · DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1 · Oznamy, 23.10.2019
Týždeň 28.10-3.11. Rezerva
Týždeň 4.-10.11. Rezerva
Týždeň 11.-17.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Agarský, Kučák, Motičák, Novák, Pašen
Týždeň 18.-24.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Farský, Jurčák, Kincelová, Smaržík, Torma
Týždeň 25.11-1.12. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Budáč, Chen, Čulen, Pálenik
Týždeň 2.-8.12. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Beňo, Fedáková, Fedor, Korman, Sládeček, Toman
Týždeň 9.-15.12. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Balažovičová, Bánovský, Čárska, Gažiová, Klinovská
Týždeň 16.-22.12. Rezerva