Úvod INF

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Bakalársky seminár INF 2022/23 (predmety 1-INF-911, 1-INF-920)

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · Prezentácia 1 · Kontrolné stretnutie
Letný semester: DÚ2 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie 2 · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať do Moodlu aspoň hodinu pred začiatkom seminára.


Letný semester
15.2. Úvod (všetci)
Oznamy, 15.2.2023
22.2. Seminár nebude
1.3. Prezentácie
Detko, Hošek, Pisoňová, Vaňko, Vavrek
8.3. Prezentácie
Gavlák, Gogoľák, Jurčák, Koseček, Muravská, Revúcky, Vita
15.3. Prezentácie
Kaššák, Lichmanová, Martinček, Radošinská, Sršeň, Vnenčáková
22.3. Prezentácie
Grochal, Hlaváč, Husárová, Pásztor, Priner, Ravinger, Řehulka, Trenčanský
29.3. Seminár nebude
5.4. Kontrolné stretnutie
12.4. Kontrolné stretnutie
19.4. Seminár nebude (ŠVK)
26.4. Seminár nebude
3.5. Otázky k odovzdávaniu, pokyny k nácviku obhajob (všetci)
10.5. Seminár nebude
Cez skúškové obdobie nácvik obhajobZimný semester
21.9. Úvod k bakalárskej práci a k semináru (všetci)
Zimný semester, pravidlá · Návod (podstránky 1.-3.) · Školitelia a témy
28.9. Predstavovanie tém a školiteľov (všetci)
5.10. Nepovinná prednáška a cvičenie k LaTeXu
Úvod do LaTeXu
12.10. Písomná práca, práca s literatúrou (všetci)
Návod (podstránky 3.,4.,5.)
19.10. Nájdené témy, LaTeX, úvod k prezentáciám (všetci)
Návod (podstránky 6.,7.) · DÚ1 · Prezentácia 1 · Kontrolné stretnutie · Oznamy, 19.-20.10.2022
26.10. Rezerva
2.11. Rezerva
9.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Grochal, Hlaváč, Priner, Ravinger
16.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Gavlák, Hošek, Koseček, Muravská, Vita
23.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Husárová, Kaššák, Pásztor, Radošinská, Řehulka
30.11. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Jurčák, Lošonský, Gogolák, Vnenčáková
7.12. Prezentácie (aspoň 2)
Prezentujú Detko, Lichmanová, Martinček, Sršeň
14.12. Rezerva

Dôležité materiály

Dôležité termíny

  • 27.2.2023 Termín DÚ2
  • 19.4.2023 Študentská vedecká konferencia (predregistrácia príspevkov 27.3., odovzdanie 3.4.2023)
  • 30.4.2023 Podanie prihlášok na magisterské programy na FMFI
  • 12.5.2023 Koniec letného semestra
  • 19.5.2023 Podanie prihlášok na štátne skúšky
  • 19.5.2023 Odovzdanie bakalárskych prác
  • 9.6.2023 Koniec skúškového obdobia
  • 13.-23.6.2023 Obhajoby, štátnice
  • 21.8.-31.8.2023 Opravný a náhradný termín štátnych skúšok/obhajob