2-AIN-238: Grafové modely v strojovom učení
Leto 2017
Kontakt


Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a materiály | Predchádzajúce semestre

Grafové modely v strojovom učení
Prednášky:
pon 9:00-10:30 F1-108
str 13:10-14:40 M-III
 
Prednášajúci:
Mgr. Tomáš Vinař, PhD M-163, 60295207
Konzultačné hodiny: dohoda e-mailom
 
Oznamy a diskusie:
Tento semester budeme používať na diskusie a oznamy facebookovú skupinu. Cieľom je, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:
  • Všetky otázky, ktoré položíte, sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh sem nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou facebook-u. Je vašou povinnosťou ich sledovať.
.
 


Maintained by 2-AIN-238 personnel