1-BIN-301, 2-AIN-501 Methods in Bioinformatics, 2022/23

Introduction · Rules · Tasks and dates · Materials · Moodle · Discussion
Quizzes can be found in Moodle.
Homework assignments and journal club papers can be found in Tasks and dates.
Groups for journal club have each their own channel in MS Teams.


CI07

Z MBI
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Substitučné modely - odvodenie

 • Nech P(b|a,t) je pravdepodobnosť, že ak začneme s bázou a, tak po čase t budeme mať bázu b.
 • Pre dané t môžeme také pravdepodobnosti usporiadať do matice 4x4 (ak študujeme DNA):
S(t)=\left({\begin{array}{cccc}P(A|A,t)&P(C|A,t)&P(G|A,t)&P(T|A,t)\\P(A|C,t)&P(C|C,t)&P(G|C,t)&P(T|C,t)\\P(A|G,t)&P(C|G,t)&P(G|G,t)&P(T|G,t)\\P(A|T,t)&P(C|T,t)&P(G|T,t)&P(T|T,t)\\\end{array}}\right)
 • Riadky zodpovedaju povodnej baze a, stlpce novej baze b
 • Sucet kazdeho riadku je 1

Požiadavky na S(t)

 • Intuitivne cim vacsie t, tym vacsia pravdepodobnost zmeny, pre nulovy cas este ziadna zmena nemala kedy nastat, mame teda S(0)=I (jednotkova matica)
 • Naopak ked t ide do nekonecna, kazda baza velakrat zmutovala a teda uz prilis nezalezi, co to bolo na zaciatku. S(t) ma teda v limite pre velke t vsetky riadky rovnake.
 • \lim _{{t\rightarrow \infty }}S(t)=\left({\begin{array}{cccc}\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\pi _{A}&\pi _{C}&\pi _{G}&\pi _{T}\\\end{array}}\right)
 • Rozdelenie pravdepodobnosti \pi nazyvame limitne (equilibrium)
 • Predpokladame tiez, ze pravdepodobnost mutacie zavisi len od aktualnej bazy, nie od minulych stavov a ze charakter procesu mutacii sa v case nemeni. Teda ak mame matice pre casy t_{1} a t_{2}, vieme spocitat maticu pre cas t_{1}+t_{2}: P(b|a,t_{1}+t_{2})=\sum _{x}P(x|a,t_{1})\cdot P(b|x,t_{2}) a teda v maticovej notacii S(t_{1}+t_{2})=S(t_{1})S(t_{2}). Preto takyto model nazyvame multiplikativny.
 • Ak by sme uvazovali iba diskretne (celociselne) casy, stacilo by nam urcit iba S(1) a vsetky ostatne casy dostaneme umocnenim tejto matice. Je vsak elegantnejsie mat S(t) definovane aj pre realne t.
 • Tento typ modelu sa nazyva Markovov retazec so spojitym casom (continuous-time Markov chain)

Jukes-Cantorov substitučný model

 • Tento model predpoklada, ze vsetky substitucie su rovnako pravdepodobne, matica teda musí vyzerať nejako takto:
S(t)=\left({\begin{array}{cccc}1-3s(t)&s(t)&s(t)&s(t)\\s(t)&1-3s(t)&s(t)&s(t)\\s(t)&s(t)&1-3s(t)&s(t)\\s(t)&s(t)&s(t)&1-3s(t)\\\end{array}}\right)

Matica rýchlostí pre J-C model

S(2t)=S(t)^{2}=\left({\begin{array}{cccc}1-6s(t)+12s(t)^{2}&2s(t)-4s(t)^{2}&2s(t)-4s(t)^{2}&2s(t)-4s(t)^{2}\\\dots \end{array}}\right)
 • Pre velmi maly cas t je s(t) velmi male cislo (blizke 0) a pre velmi male s(t) su kvadraticke cleny s(t)^{2} ovela mensie ako linearne cleny s(t) a teda
S(2\epsilon )=S(\epsilon )^{2}\approx \left({\begin{array}{cccc}1-6s(\epsilon )&2s(\epsilon )&2s(\epsilon )&2s(\epsilon )\\\dots \end{array}}\right)
 • Aj pre ine rozumne male nasobky
S(c\epsilon )\approx \left({\begin{array}{cccc}1-3cs(\epsilon )&cs(\epsilon )&cs(\epsilon )&cs(\epsilon )\\\dots \end{array}}\right)
 • Tento vztah dava zmysel: pre velmi male t mozeme zanedbat moznost, ze baza zmutovala viackrat a pravdepodobnost jednej mutacie linearne rastie s dlzkou casu.
 • Ak oznacime t=c\epsilon a \alpha =s(\epsilon )/\epsilon dostaneme pre velmi male t
S(t)\approx \left({\begin{array}{cccc}1-3\alpha t&t\alpha &t\alpha &t\alpha \\\dots \end{array}}\right)
 • Vytvorme si teraz maticu rychlosti (intenzit) (transition rate matrix, substitution rate matrix)
R=\left({\begin{array}{cccc}-3\alpha &\alpha &\alpha &\alpha \\\alpha &-3\alpha &\alpha &\alpha \\\alpha &\alpha &-3\alpha &\alpha \\\alpha &\alpha &\alpha &-3\alpha \\\end{array}}\right)
 • Dostavame, ze pre velmi male casy plati S(t)\approx I+Rt
 • S(t+\epsilon )=S(t)S(\epsilon )\approx S(t)(I+R\epsilon ) a teda (S(t+\epsilon )-S(t))/\epsilon \approx S(t)R
 • V limite dostaneme S(t)R=\lim _{{\epsilon \rightarrow 0}}(S(t+\epsilon )-S(t))/\epsilon =S'(t)
 • Dostali sme diferencialnu rovnicu S(t)R = S'(t), pociatocny stav S(0)=I).
 • Nasobenim matic S(t) a R dostavame, ze diagonalny prvok S(t)R je -3\alpha +12\alpha s(t) a nediagonalny \alpha -4\alpha s(t). Takze dostavame diferencialnu rovnicu s'(t)=\alpha -4\alpha s(t) z rovnosti nediagonalnych prvkov (z rovnosti diagonalnych prvkov dostavame tu istu rovnicu len prenasobenu konstantou -3).

Poriadnejšie odvodenie diferenciálnej rovnice

 • s'(t)=\lim _{{\epsilon \to 0}}{\frac {s(t+\epsilon )-s(t)}{\epsilon }} z definicie limity
 • s(t+\epsilon )=(1-3s(t))s(\epsilon )+s(t)(1-3s(\epsilon ))+s(t)s(\epsilon )+s(t)s(\epsilon ) podla multiplikativnosti S(t)
 • po úprave s(t+\epsilon )=s(\epsilon )+s(t)-4s(t)s(\epsilon )=s(t)+s(\epsilon )(1-4s(t))
 • s'(t)=\lim _{{\epsilon \to 0}}{\frac {s(\epsilon )(1-4s(t))}{\epsilon }}=(1-4s(t))\lim _{{\epsilon \to 0}}{\frac {s(\epsilon )}{\epsilon }}=(1-4s(t))s'(0)
 • oznacme \alpha =s'(0) (alfa je konstanta, nezavisi od epsilon ani t)
 • s'(t)=\alpha (1-4s(t)) (finalna diferencialna rovnica, rovnaka ako predtym pre matice)
 • Riesenie diferencialnej rovnice s(t)=1/4+ce^{{-4\alpha t}} pre kazdu konstantu c
 • Mozeme overit dosadenim do rovnice, pricom s'(t)=-4c\alpha e^{{-4\alpha t}}
 • c=-1/4 dopocitame z pociatocnej podmienky s(0)=0
 • overime tiez, ze s'(0)=\alpha

Vlastnosti riešenia

 • Takže máme maticu:
S(t)=\left({\begin{array}{cccc}(1+3e^{{-4\alpha t}})/4&(1-e^{{-4\alpha t}})/4&(1-e^{{-4\alpha t}})/4&(1-e^{{-4\alpha t}})/4\\\dots \end{array}}\right)
 • Ked t\rightarrow \infty , dostávame všetky prvky matice rovné 1/4, t.j. \lim _{{t\to \infty }}s(t)=\lim _{{t\to \infty }}1-3s(t)=1/4.
 • \alpha je teda pravdepodobnosť konkrétnej zmeny za jednotku času, ak uvažujeme veľmi krátke časy alebo presnejšie derivácia prvku s(t) vzhľadom na t v bode 0
 • Aby sme nemali naraz aj \alpha aj t, zvykneme maticu R normalizovat tak, aby priemerný počet substitúcii za jednotku času bol 1. V prípade Jukes-Cantorovho modelu je to keď \alpha =1/3.

Substitučné matice, zhrnutie

 • S(t): matica 4x4, kde políčko S(t)_{{a,b}}=P(b|a,t) je pravdepodobnosť, že ak začneme s bázou a, tak po čase t budeme mať bázu b.
 • Jukes-Cantorov model predpokladá, že táto pravdepodobnosť je rovnaká pre každé dve bázy a\neq b
 • Pre daný čas t máme teda všade mimo diagonály s(t) a na diagonále 1-3s(t)
 • Matica rýchlostí R: pre Jukes-Cantorov model všade mimo diagonály \alpha , na diagonále -3\alpha
 • Pre veľmi malý čas t je S(t) zhruba I-Rt
 • Rýchlost alpha je teda pravdepodobnosť zmeny za jednotku casu, ak uvažujeme veľmi krátke časy, resp. derivácia s(t) vzhľadom na t v bode 0
 • Riešením diferenciálnych rovníc pre Jukes-Cantorov model dostávame s(t)=(1-e^{{-4\alpha t}})/4
 • Matica rýchlostí sa zvykne normalizovať tak, aby na jednotku času pripadla v priemere jedna substitúcia, čo dosiahneme ak \alpha =1/3

Použitie na odhad evolučnej vzdialenosti

 • V case t je pravdepodobnost, ze uvidime zmenenu bazu D(t)={\frac {3}{4}}(1-e^{{-4\alpha t}})
 • V realnom pouziti (vypocet matice vzdialenosti pre metodu spajania susedov) mame dve zarovnane sekvencie, medzi ktorymi vidime d\% zmenenych baz, chceme odhadnut t
  • Spatne teda zratame t, ktore by hodnote D(t)=d prinalezalo.
 • Dostavame teda vzorec pre vzdialenost, ktory sme videli na prednaske t=-{\frac {3}{4}}\log \left(1-{\frac {4}{3}}d\right)
 • Ak d\rightarrow 0.75, dostavame t\rightarrow \infty
 • Preco sme ten vzorec odvodili takto? V skutocnosti chceme najst najvierohodnejsiu hodnotu t, t.j. taku, pre ktore hodnota P(data|t) bude najvacsia. Zhodou okolnosti vyjde takto.

Zložitejšie modely

V praxi sa používajú komplikovanejsie substitučné modely, ktoré majú všeobecnejšiu maticu rýchlostí R

 • R=\left({\begin{array}{cccc}.&\mu _{{AC}}&\mu _{{AG}}&\mu _{{AT}}\\\mu _{{CA}}&.&\mu _{{CG}}&\mu _{{CT}}\\\mu _{{GA}}&\mu _{{GC}}&.&\mu _{{GT}}\\\mu _{{TA}}&\mu _{{TC}}&\mu _{{TG}}&.\\\end{array}}\right)

Hodnoty na diagonále matice sa dopočítavajú aby súčet každého riadku bol 0.

 • Hodnota \mu _{{xy}} v tejto matici vyjadruje rýchlosť, akou sa určitá báza x mení na inú bázu y.
 • Presnejšie \mu _{{xy}}=\lim _{{t\rightarrow 0}}{\frac {\Pr(y\,|\,x,t)}{t}}.

Kimurov model napr. zachytáva, ze puríny sa častejšie menia na iné puríny (A a G) a pyrimidíny na ine pyrimidíny (C a T).

 • Má dva parametre: rýchlosť tranzícií alfa, transverzií beta
R=\left({\begin{array}{cccc}-2\beta -\alpha &\beta &\alpha &\beta \\\beta &-2\beta -\alpha &\beta &\alpha \\\alpha &\beta &-2\beta -\alpha &\beta \\\beta &\alpha &\beta &-2\beta -\alpha \\\end{array}}\right)
 • HKY model (Hasegawa, Kishino & Yano) tiež umožnuje rôzne pravdepodobnosti A, C, G a T v ekvilibriu.
 • Ak nastavíme čas v evolučnom modeli na nekonečno, nezáleží na tom, z ktorej bázy sme začali, frekvencia výskytu jednotlivých báz sa ustáli v tzv. ekvilibriu.
 • V Jukes-Cantorovom modeli je pravdepodobnosť ľubovoľnej bázy v ekvilibriu 1/4.
 • V HKY si zvolime aj frekvencie jednotlivých nukleotidov v ekvilibriu \pi _{A},\pi _{C},\pi _{G},\pi _{T} so súčtom 1
 • Parameter kapa: pomer tranzícií a transverzií (alfa/beta)
 • Matica rýchlostí:
  • \mu _{{x,y}}=\kappa \pi _{y} ak mutácia x->y je tranzícia,
  • \pi _{y} ak mutácia x->y je transverzia
 • Pre zložité modely nevieme odvodiť explicitný vzorec na výpočet S(t), ako sme mali pri Jukes-Cantorovom modeli
 • Ale vo všeobecnosti pre maticu rýchlostí R dostávame S(t)=e^{{Rt}}.
  • Exponenciálna funkcia matice A sa definuje ako e^{A}=\sum _{{k=0}}^{\infty }{1 \over k!}A^{k}.
  • Ak maticu rychlosti R diagonalizujeme (určite sa dá pre symetrické R) R=UDU^{{-1}}, kde D je diagonálna matica (na jej diagonále budu vlastné hodnoty R), tak e^{{Rt}}=Ue^{{Dt}}U^{{-1}}, t.j. exponenciálnu funkciu uplatníme iba na prvky na uhlopriečke matice D.