2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2017
Prednášky a poznámky


Kontakt | Predchádzajúce semestre


Na tejto stránke nájdete orientačný rozvrh semestra. Tento rozvrh bude aktualizovaný vždy po skončení príslušného týždňa prednášok, takisto budú pribúdať ďalšie študijné materiály.

Literatúra:

Ďalšie zdroje informácií:

U prednášok uvádzame zoznam kapitol, ktoré najviac pokrývajú učivo. Prezentácia materiálu v rámci prednášok sa obvykle nezhoduje s prezentáciou v učebniciach. Uvedené kapitoly by mali hlavne slúžiť ako doplňujúci materiál pre samoštúdium.


Maintained by 2-INF-150 personnel