2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2017
Domáce úlohy


Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Moodle | Predchádzajúce semestre


Termíny nezadaných úloh uvedené na tejto stránke sú predbežné.

  Zadanie Termín Súbory
Domáca úloha č. 1 25.10.2017 6.11.2017, 9:00 PDF, 128 Kb ]
 
  Domáca úloha č. 2 8.11.2017 22.11.2017, 18:10 PDF, 122 Kb ]
   
   Domáca úloha č. 3 4.12.2017 20.12.2017, 18:10  
    
    Odovzdanie projektov   dva dni pred skúškou,
     najneskôr 15.1.2017
     
     


     Maintained by 2-INF-150 personnel