Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Riešenia testu č. 1

Z Programovanie
Verzia z 12:53, 12. marec 2024, ktorú vytvoril Peter (diskusia | príspevky) (Vytvorená stránka „== Úloha č. 1 == <syntaxhighlight lang="java"> import java.math.*; public class BigFraction { private BigInteger numerator; private BigInteger denominator;…“)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úloha č. 1

import java.math.*;

public class BigFraction {
  private BigInteger numerator;
  private BigInteger denominator;

  public BigFraction(BigInteger numerator, BigInteger denominator) {
    this.numerator = numerator;
    this.denominator = denominator;
  }

  public BigInteger getNumerator() {
    return numerator;
  }

  public BigInteger getDenominator() {
    return denominator;
  }

  public BigFraction reduce() {
    BigInteger gcd = numerator.gcd(denominator);
    BigInteger newNumerator = numerator.divide(gcd);
    BigInteger newDenominator = denominator.divide(gcd);
    if (denominator.signum() == -1) {
      newNumerator = newNumerator.negate();
      newDenominator = newDenominator.negate();
    }
    return new BigFraction(newNumerator, newDenominator);
  }

}

Úloha č. 2

package trees;

public class And extends BinaryOperatorNode {

  // ...

  @Override
  public Node negate() {
    return new Or(getLeft().negate(), getRight().negate());
  }
}
package trees;

public class Or extends BinaryOperatorNode {

  // ...

  @Override
  public Node negate() {
    return new And(getLeft().negate(), getRight().negate());
  }

}
package trees;

public class Not extends UnaryOperatorNode {

  // ...  

  @Override
  public Node negate() {
    return getChild();
  }

}
package trees;

public class Variable extends Node {
  
  // ...

  @Override
  public Node negate() {
    return new Not(this);
  }

}

Úloha č. 3

public class QuadraticForm {
  private int[][] coefficients;
  private int maximumVariableIndex;

  public QuadraticForm() {
    coefficients = new int[0][0];
    maximumVariableIndex = Integer.MIN_VALUE;
  }

  public QuadraticForm(int coefficient, int i, int j) {
    coefficients = new int[i + 1][j + 1];
    coefficients[i][j] = coefficient;
    if (coefficient != 0) {
      maximumVariableIndex = Math.max(i, j);
    } else {
      maximumVariableIndex = Integer.MIN_VALUE;
    }
  }

  public QuadraticForm(int[][] coefficients) {
    maximumVariableIndex = Integer.MIN_VALUE;
    this.coefficients = new int[coefficients.length][];
    for (int i = 0; i <= coefficients.length - 1; i++) {
      this.coefficients[i] = new int[coefficients[i].length];
      for (int j = 0; j <= coefficients[i].length - 1; j++) {
        this.coefficients[i][j] = coefficients[i][j];
        if (coefficients[i][j] != 0) {
          maximumVariableIndex = Math.max(maximumVariableIndex, Math.max(i, j));
        }
      }
    }
  }

  public int getCoefficient(int i, int j) {
    if (coefficients.length <= i) {
      return 0;
    }
    if (coefficients[i].length <= j) {
      return 0;
    }
    return coefficients[i][j];
  }

  public int maximumVariableIndex() {
    return maximumVariableIndex;
  }

  public int evaluate(int[] values) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i <= coefficients.length - 1; i++) {
      int xi = 0;
      if (i <= values.length - 1) {
        xi = values[i];
      }
      for (int j = 0; j <= coefficients[i].length - 1; j++) {
        int xj = 0;
        if (j <= values.length - 1) {
          xj = values[j];
        }
        sum += coefficients[i][j] * xi * xj;
      }
    }
    return sum;
  }

  public QuadraticForm add(QuadraticForm other) {
    int n = Math.max(Math.max(maximumVariableIndex(), other.maximumVariableIndex()), -1) + 1;
    int[][] newCoefficients = new int[n][n];
    for (int i = 0; i <= n - 1; i++) {
      for (int j = 0; j <= n - 1; j++) {
        newCoefficients[i][j] = getCoefficient(i, j) + other.getCoefficient(i, j);
      }
    }
    return new QuadraticForm(newCoefficients);
  }
}