Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, Letný semester 2020/21

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač (Návod)
· V prípade potreby kontaktujte vyučujúcich predmetu mailom (adresy možno nájsť na úvodnej stránke).
· Prednášky a cvičenia prebiehajú v MS Teams v rámci tímu „FMFI-Programovanie2-1-INF-166-2020/21”. Kód na pripojenie k tímu je „ayh7s2f”.
· Videá prednášok budú zverejňované v MS Teams medzi študijnými materiálmi kanálu General.

Programovanie (2) v Jave

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kontakt na vyučujúcich:

miestnosť M-227
E-pk2.png
  • Lukáš Kiss (cvičenia):
miestnosť M-25
E-lk.png

Rozvrh:

  • Prednášky:
pondelok, 9:00 – 10:30, MS Teams
  • Cvičenia:
streda, 11:30 – 13:00, MS Teams
  • Konzultácie po dohode mailom

Prednášky a cvičenia v letnom semestri

Týždeň 15.2. – 21.2. Úvod do jazyka Java
Prednáška 1 · Cvičenia 1 · Pravidlá · Softvér
Týždeň 22.2. – 28.2. Základy objektovo orientovaného programovania I
Prednáška 2 · Cvičenia 2 · Test pre pokročilých
Týždeň 1.3. – 7.3. Základy objektovo orientovaného programovania II
Prednáška 3 · Cvičenia 3
Týždeň 8.3. – 14.3. Výnimky, generické programovanie
Prednáška 4 · Cvičenia 4 · Test č. 1
Týždeň 15.3. – 21.3. Java Collections, anonymné triedy, iterátory, Javadoc
Prednáška 5 · Cvičenia 5
Týždeň 22.3. – 28.3. Grafy a grafové algoritmy I
Prednáška 6 · Cvičenia 6 · Test č. 2
Týždeň 29.3. – 4.4. Grafy a grafové algoritmy II
Prednáška 7 · Cvičenia 7
Týždeň 5.4. – 11.4. Veľkonočný pondelok
Cvičenia 8 · Test č. 3
Týždeň 12.4. – 18.4. Grafy a grafové algoritmy III, Testovanie, JUnit
Prednáška 9 · Cvičenia 9 · Test č. 4
Týždeň 19.4. – 25.4. Lambda výrazy, JavaFX I
Prednáška 10 · Cvičenia 10
Týždeň 26.4. – 2.5. JavaFX II
Prednáška 11 · Cvičenia 11 · Test č. 5
Týždeň 3.5. – 9.5. JavaFX III
Prednáška 12 · Cvičenia 12 · Náhradný test č. 1
Týždeň 10.5. – 16.5. Doplňujúca prednáška
Prednáška 13 · Cvičenia 13 · Náhradný test č. 2 (študenti BIN po dohode inokedy)

Prednášky a cvičenia zo zimného semestra

Týždeň 21.-27.9. Úvod, premenné, podmienky, výrazy, cyklus for
Prednáška 1 (video) · Prednáška 2 (video) · Cvičenia 1 · Softvér · Testovač
Týždeň 28.9-4.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 3 (video) · Prednáška 4 (video) · Cvičenia 2
Týždeň 5.-11.10. Dokončenie funkcií, teoretické cvičenie, polia, struct
Prednáška 4b (video 1, video 2) · Prednáška 5 (video 1, video 2) · Grafická knižnica SVGdraw · Cvičenia 3 · DÚ1
Týždeň 12.-18.10. Eratostenovo sito, jednoduché triedenia, binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch
Prednáška 6 (video) · Prednáška 7 (video) · Cvičenia 4
Týždeň 19.-25.10. Reťazce, úvod do rekurzie
Prednáška 8 (video) · Prednáška 9 (video) · Cvičenia 5
Týždeň 27.10.-1.11. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort
Prednáška 10 (video) · Prednáška 11 (video) · Cvičenia 6 · DÚ2
Týždeň 2.-8.11. Smerníky, dynamické polia, práca s dvojrozmernými údajmi
Prednáška 12 · Prednáška 13 · Cvičenia 7
Týždeň 9.-15.11. Spájaný zoznam, hešovanie, práca s konzolou na spôsob jazyka C, úvod to textových súborov
Prednáška 14 · Prednáška 15 · Cvičenia 8
Týždeň 16.-22.11. Pokračovanie textových súborov, binárne súbory, zásobník, rad
Prednáška 16 · Prednáška 17 · Cvičenia 9
Týždeň 23.-29.11. Vyfarbovanie, aritmetické výrazy
Prednáška 18 · Prednáška 19 · Cvičenia 10
Týždeň 30.11.-6.12. Aritmetické stromy, binárne stromy vo všeobecnosti, binárne vyhľadávacie stromy
Prednáška 20 · Prednáška 21 · Cvičenia 11
Týždeň 7.-13.12. Lexikografické stromy, opakovanie, informácie ku skúške
Prednáška 22 · Prednáška 23 · Cvičenia 12 · Zimný semester, skúška · Zimný semester, príklady na test
Týždeň 14.-20.12. Nepreberané črty C a C++
Prednáška 24