Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2022/23

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· Ak nebude povedané inak, cvičenia budú po celý semester iba v miestnosti I-H6.


Programovanie (2) v Jave

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kontakt na vyučujúcich:

miestnosť M-227
E-pk2.png
  • Adrián Goga (cvičenia):
miestnosť M-25
E-ag.png
  • Hromadná adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje!

Rozvrh:

  • Prednášky:
pondelok, 9:50 – 11:20, miestnosť F1-328
  • Cvičenia:
pondelok, 14:50 – 16:20, miestnosť I-H6
(ak nebude povedané inak, v miestnosti M-217 cvičenia prebiehať nebudú!)
  • Konzultácie po dohode mailom

Prednášky a cvičenia v letnom semestri

Týždeň 13.2. – 19.2. Úvod do jazyka Java
Prednáška 1 · Cvičenia 1 · Pravidlá · Softvér
Týždeň 20.2. – 26.2. Základy objektovo orientovaného programovania I
Prednáška 2 · Cvičenia 2
Týždeň 27.2. – 5.3. Základy objektovo orientovaného programovania II
Prednáška 3 · Cvičenia 3
Týždeň 6.3. – 12.3. Výnimky, generické programovanie
Prednáška 4 · Cvičenia 4 · Test č. 1 · Riešenia úloh z testu
Týždeň 13.3. – 19.3. Java Collections, lokálne a anonymné triedy, iterátory
Prednáška 5 · Cvičenia 5 · Riešenia vybraných úloh z cvičení č. 5
Týždeň 20.3. – 26.3. Javadoc, testovanie, JUnit, grafy a grafové algoritmy I
Prednáška 6 · Cvičenia 6 · Test č. 2 · Riešenia úloh z testu
Týždeň 27.3. – 2.4. Grafy a grafové algoritmy II
Prednáška 7 · Cvičenia 7
Týždeň 3.4. – 9.4. Grafy a grafové algoritmy III
Prednáška 8 · Cvičenia 8 · Test č. 3 · Riešenia úloh z testu
Týždeň 10.4. – 16.4.
Veľkonočný pondelok
Týždeň 17.4. – 23.4. Lambda výrazy, JavaFX I
Prednáška 10 · Cvičenia 10
Týždeň 24.4. – 30.4. JavaFX II
Prednáška 11 · Cvičenia 11 · Test č. 4 · Riešenia úloh z testu
Týždeň 1.5. – 7.5. Pokročilejšie JavaFX (dobrovoľné samoštúdium)
Štátny sviatok · Pokročilejšie JavaFX
Týždeň 8.5. – 14.5.
Štátny sviatok

Prednášky a cvičenia zo zimného semestra

Týždeň 19.-25.9. Úvod, premenné, podmienky, výrazy, cyklus for
Prednáška 1 · Prednáška 2 · Cvičenia 1 · Softvér · Testovač
Týždeň 26.9-2.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 3 · Prednáška 4 · Cvičenia 2
Týždeň 3.-9.10. Dokončenie funkcií, teoretické cvičenie, test, polia, struct
Prednáška 4b · Prednáška 5 (video s koncom prednášky) · Grafická knižnica SVGdraw · Cvičenia 3
Týždeň 10.-16.10. Eratostenovo sito, jednoduché triedenia, binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch
Prednáška 6 · Prednáška 7 · Cvičenia 4 · DÚ1
Týždeň 17.-23.10. Reťazce, úvod do rekurzie
Prednáška 8 · Prednáška 9 · Cvičenia 5
Týždeň 24.-30.10. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort
Prednáška 10 · Prednáška 11 · Cvičenia 6 · DÚ2, DÚ2b
Týždeň 31.10.-6.11. Smerníky, dynamické polia
Prednáška 12
Týždeň 7.-13.11. Práca s dvojrozmernými údajmi, spájaný zoznam, hašovanie
Prednáška 13 · Prednáška 14 · Cvičenia 7
Týždeň 14.-20.11. Práca s konzolou na spôsob jazyka C, textové súbory
Prednáška 15 · Prednáška 16 · Cvičenia 8
Týždeň 21.-27.11. Zásobník, rad, vyfarbovanie
Prednáška 17 · Prednáška 18 · Cvičenia 9 · DÚ3
Týždeň 28.11.-4.12. Aritmetické výrazy, aritmetické stromy, binárne stromy vo všeobecnosti
Prednáška 19 · Prednáška 20 · Cvičenia 10 · Zimný semester, semestrálny test
Týždeň 5.-11.12. Binárne vyhľadávacie stromy, informácie ku skúške, prefixové stromy, zhrnutie
Prednáška 21 · Prednáška 22 · Cvičenia 11 · Zimný semester, skúška · Rady k skúškovému obdobiu
Týždeň 12.-18.12. Nepreberané črty C a C++, rezerva
Prednáška 23 · Cvičenia 12