2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2017
Domáce úlohy

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Termíny uvedené na tejto stránke sú predbežné.

  Zadanie Termín Súbory
Domáca úloha č. 1 17.3.2017 27.3.2017, 10:00 PDF, 201 Kb ]
 
  Domáca úloha č. 2 7.4.2017 19.4.2017, 23:59 PDF, 192 Kb ]
   
   Midterm   24.4.2017 (pondelok), 13:10-15:10  
    
    Domáca úloha č. 3 5.5.2017 15.5.2017 PDF, 191 Kb ]
     
     Domáca úloha č. 4 5.5.2017 26.5.2017
     alebo pred skúškou
     PDF, 195 Kb ]
      


      Maintained by 2-AIN-205 personnel