2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2021
Domáce úlohy

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Termíny uvedené na tejto stránke sú predbežné.

  Zadanie Termín Súbory
Domáca úloha č. 1 15.3.2021 29.3.2021 PDF, 183 Kb ]
 Link na testovač
  Domáca úloha č. 2 29.3.2021 12.4.2021 PDF, 191 Kb ]
   Link na testovač
   Domáca úloha č. 3 27.4.2021 10.5.2021 PDF, 187 Kb ]
    Link na testovač
    Domáca úloha č. 4 27.4.2021 24.5.2021 PDF, 196 Kb ]
     Link na testovač


     Maintained by 2-AIN-205 personnel