2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2021
Písomky a skúšky

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Záverečná skúška

Termíny: TBA

Priebeh skúšky: Písomná skúška, 3 hodiny

Povolené pomôcky: Môžete si priniest "ťahák" - 2 listy A4 popísaných čímkoľvek, čo uznáte za vhodné. Okrem toho si môžete doniesť výtlačok ľubovoľných častí z Theoretical Computer Science Cheat Sheet.


Maintained by 2-AIN-205 personnel