2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2017
Písomky a skúšky

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Midterm písomka

Dátum: Pondelok, 24.4.2017, 13:10-15:10, miesto TBA

Povolené pomôcky: Môžete si priniest "ťahák" - 2 listy A4 popísaných čímkoľvek, čo uznáte za vhodné. Okrem toho si môžete doniesť výtlačok ľubovoľných častí z Theoretical Computer Science Cheat Sheet.

Písomka bude zahŕňať materiál z prednášok 20.3.2017 a cvičení do 29.3.2017 (koniec aproximačných algoritmov). Dobrou prípravou na písomku je riešenie príkladov z učebníc odporučených pre tento predmet. Učebnice sú k dispozícii prezenčne v knižnici.

Učebnica [CLRS3] signatúra I-INF-C-21: cvičenia ku kapitolám 15, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4

Učebnica [V] signatúra I-INF-V-13: cvičenia na stranách 22-25, 33-37, 72-73, 77, 122-123, 136-137

(vynechajte úlohy, ktoré sa týkajú pojmov, ktoré sme na prednáškach a cvičeniach nepreberali)

Záverečná skúška

Termíny:

Priebeh skúšky: Písomná skúška, 3 hodiny

Povolené pomôcky: Môžete si priniest "ťahák" - 2 listy A4 popísaných čímkoľvek, čo uznáte za vhodné. Okrem toho si môžete doniesť výtlačok ľubovoľných častí z Theoretical Computer Science Cheat Sheet.

Dobrou prípravou na písomku je riešenie príkladov z učebníc odporučených pre tento predmet. Učebnice sú k dispozícii prezenčne v knižnici.

Učebnica [CLRS3] signatúra I-INF-C-21: cvičenia ku kapitolám 7, 9, 15, 31.8, 34, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4

Učebnica [V] signatúra I-INF-V-13: cvičenia na stranách 22-25, 33-37, 72-73, 77, 122-123, 136-137

Učebnica [MR] signatúra I-INF-M-27: cvičenia na stranách 25-27, 156-157, 188-190, 229-233, 304-305

(vynechajte úlohy, ktoré sa týkajú pojmov, ktoré sme na prednáškach a cvičeniach nepreberali)

Zapisovanie do indexov

Termíny budú pribúdať podľa potreby. Pri tej istej príležitosti si môžete pozrieť vaše opravené písomky, ak o to máte záujem.


Maintained by 2-AIN-205 personnel