2-AIN-205: ARTP: Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Leto 2018
Prednášky a poznámky

Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Písomky a skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre


Na tejto stránke nájdete orientačný rozvrh semestra. Tento rozvrh bude aktualizovaný vždy po skončení príslušného týždňa prednášok, takisto budú pribúdať študijné materiály.

U prednášok uvádzame zoznam kapitol, ktoré najviac pokrývajú učivo. Prezentácia materiálu v rámci prednášok sa obvykle nezhoduje s prezentáciou v učebniciach. Uvedené kapitoly by mali hlavne slúžiť ako doplňujúci materiál pre samoštúdium.

Týždeň 19.-23.2.2018
P: Úvod, prehľad semestra, motivácia. 2-aproximačný algoritmus pre metrické TSP
C: Backtracking. O(2^n.n^2) algoritmus pre TSP. A* orezávanie.
Literatúra: CLRS3:35,35.2 alebo Par2:2.1-2.2,5.2
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Administratíva, úvod:PDF, 205 Kb ]
A*:linka ]

Týždeň 26.2.-2.3.2018
P: Úvod do aproximačných algoritmov. Vrcholové pokrytie (2-aproximácia). Pokrytie množinami (O(log n)-aproximácia).
C: Opakovanie odhadovania zložitosti. Neaproximovateľnosť všeobecného TSP.
Literatúra: CLRS3:35.1,35.3 alebo Par2:4.2.2,4.2.5
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Vertex cover, Set cover:PDF, 276 Kb ]

Týždeň 5.-9.3.2018
P: Polynomiálne aproximačné schémy. Problém batohu (FPTAS).
C: Jednoduché aproximačné algoritmy (metrické Steinerove stromy, párenie, neprekrývajúce sa obdĺžniky s výškou 1)
Literatúra: V:8.1,8.2 alebo Par2:4.2.4
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Problém batohu:PDF, 92 Kb ]

Týždeň 12.-16.3.2018
P: Bin packing (PTAS).
C: Detaily a zložitosť prehľadávanie možností pre bin packing. Celočíselné lineárne programovanie. Príklady: vrcholové pokrytie, TSP. Riešenie pomocou knižnice SCIP
Literatúra: V:9
Slajdy:Poznámky a ďalšie materiály:
Solver SCIP:linka ]
ILP demo:zip, 21 Kb ]

Týždeň 19.-22.3.2018

Týždeň 26.-30.3.2018

Týždeň 2.-6.4.2018

Týždeň 9.-13.4.2018

Týždeň 16.-20.4.2018

Týždeň 23.-27.4.2018

Týždeň 30.4.-2.5.2018

Týždeň 7.-11.5.2018

Týždeň 14.-18.5.2018


Maintained by 2-AIN-205 personnel