Homepage of Broňa Brejová

Photo

doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD. (Associate Professor)
Department of Computer Science, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava, Slovakia

Member of computational biology research group (news on Facebook)

Mailing address: B. Brejová, KI FMFI UK, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava, Slovakia

Office: M163, phone: +421-2-60295217, e-mail: brejova at dcs.fmph.uniba.sk

Teaching

Winter:
2-AIN-501/1-BIN-301 Metódy v bioinformatike (Methods in bioinformatics) with Tomáš Vinař, Askar Gafurov
1-INF-127 Programovanie (1) v C/C++ (Programming in C/C++) with Dušan Bernát
1-INF-911 Bakalársky seminár (1) (Bachelor thesis seminar (1)) with Dana Pardubská and Tomáš Plachetka
2-AIN-505 Seminár z bioinformatiky (1) (Bioinformatics seminar) with Tomáš Vinař

Summer:
1-INF-920 Bakalársky seminár (2) (Bachelor thesis seminar (2)) with Dana Pardubská and Tomáš Plachetka
2-INF-185 Integrácia dátových zdrojov (Integration of data sources) with Tomáš Vinař and Vladimír Boža
1-DAV-105 Vizualizácia dát (Data visualization) with Martina Bátorová
2-AIN-506 Seminár z bioinformatiky (2) (Bioinformatics seminar) with Tomáš Vinař

Research

Research interests: bioinformatics, algorithms, sequence analysis, comparative genomics

Publications: see Google scholar, ORCiD, publications of our group

Bioinformatics software: see the list from our group

Funding (PI): VEGA grant 1/0463/20 (2020-2023)

Previous funding: FP7 International Reintegration Grant (2009-2012), Slovakia-China bilateral travel grant (2010-2011), VEGA grant 1/1085/12 (2012-2015), VEGA grant 1/0684/16 (2016-2019)

Team member in other current grants: 2020-2023 H2020 872539 PANGAIA, 2021-2024 H2020 956229 ALPACA, 2019-2023 APVV-18-0239 (PI Jozef Nosek), 2018-2021: VEGA 1/0458/18 (PI Tomáš Vinař),

Student supervision

Current: Askar Gafurov, Adrián Goga, Lukáš Kiss (doctoral), Dávid Simeunovič, Dominika Szabová (master)

Graduated:
Doctoral: Jaroslav Budiš (2018), Michal Nánási (2015), Martina Višňovská (2014)
Master: Dominika Mihálová (2021), Samuel Molčan (2021), Radoslav Chládek (2019), Peter Koza (2019), Askar Gafurov (2018), Matej Krajčovič (2018), Werner Krampl (2018), Michal Sabo (2015), Soňa Gibaštíková (2014), Albert Herencsár (2014), Andrej Ridzik (2014), Lukáš Bača (2014), Ladislav Rampášek (2012), Jaroslav Budiš (2011), Marcel Kucharík (2011), Juraj Mešťánek (2010), Michal Nánási (2010) Jakub Kováč (2009), Rastislav Šrámek (2007, co-supervision with Tomáš Vinař),
Bachelor: Veronika Tordová (2021), Angelika Fedáková (2020), Dominika Békesová (2019), Jaroslava Kokavcová (2019), Kristína Váryová (2019) Dominik Bujna (2018), Radoslav Chládek (2017), Mário Lipovský (2017), Peter Koza (2016), Dávid Simeunovič (2016), Petra Kubincová (2014), Michal Petrucha (2012), Andrej Ridzik (2011), Peter Herman (2010), Peter Kováč (2010),

See also the list of people in the computational biology research group.

Other activities

Academic experience