ŠVOČ 2015: Súťaž študentov vysokých škôl vo vedeckej činnosti v matematike a informatike

Súťaž sa uskutočnila na Fakulte matematiky, fyzika a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Kategórie

Tohto roku sme pristúpili k rozšíreniu kategórií v oblastiach informatiky.

 • (M1) Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov
 • (M2) Matematická analýza – Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc
 • (M3) Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
 • (M4) Ekonometria a finančná matematika
 • (M5) Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
 • (M6) Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
 • (M7) Aplikovaná matematika – Numerická analýza
 • (M8) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky
 • (I1) Teoretická informatika
 • (I2) Umelá inteligencia
 • (I3) Počítačová grafika a počítačové videnie
 • (I4) Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

Dôležité dátumy

 • do 4.5.2015: fakulty prihlasujú účastníkov podľa výsledkov fakultných kôl
 • do 11.5.2015: účastníci elektronicky odovzdávajú svoje práce
 • 27.-29.5.2015: záverečné kolo ŠVOČ v Bratislave

Organizátori a partneri

Lokálny organizátor

Vyhlasovateľ súťaže

Sponzori