1-INF-911 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920 Bakalársky seminár (2) 2017/18

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára.
Stránku pre školský rok 2017/18 pripravujeme. Uvedené informácie ešte nie sú aktualizované!!!


Kontrolné stretnutie

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

10% známky, pdf odovzdať cez Moodle najneskôr do začiatku termínu vášho stretnutia.

Cieľom kontrolného stretnutia je opäť sledovanie pokroku na vašej práci. Na rozdiel od prezentácie 2 bude kontrolné stretnutie individuálnou diskusiou vyučujúcich s jedným študentom.

  • Pred stretnutím v Moodli odovzdajte pdf súbor s podobnými informáciami ako boli v prezentácii 2, ale samozrejme v aktualizovanej verzii (t.j. základné údaje o práci, splnené ciele, plán, problémy a výzvy).
  • Okrem prezentácie si na stretnutie prineste aj všetky súbory súvisiace s vašou prácou, t.j. samotný text práce, zdrojový kód vášho programu, prípadne iné súbory, ktoré by mohli byť užitočné a nie je príliš technicky náročné ich priniesť.
  • Stretnutia budú v počítačovej učebni M217, takže súbory si môžete otvoriť na jednom zo školských počítačov (v systéme Linux alebo Windows), alebo si ich môžete priniesť na vlastnom notebooku.
  • Samotné stretnutie bude dialógom medzi vyučujúcimi a študentom, v ktorom prejdeme cez vašu prezentáciu a rozdiskutujeme vaše plány a problémy. V prípade potreby sa pritom môžeme pozrieť aj na niektoré zo súborov, ktoré ste si doniesli.
  • Ak je váš program možné jednoducho spustiť, môžete nám jeho funkčnosť predviesť, ale nie je to nutnou súčasťou stretnutia.

V tomto zadaní nebudeme hodnotiť stupeň vášho pokroku, ale skôr to, ako dobre ste si premysleli váš aktuálny stav a budúce plány a ako ste sa na stretnutie pripravili.