1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Za 3 bonusové body prosím zapíšte do utorka 16.10. vášho školiteľa a predbežnú tému do Moodlu


Prezentácia 1

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pokyny k prezentácii v zimnom semestri

 • Vašou úlohou je prezentovať tému bakalárskej práce - stručný úvod do problematiky a čo plánujete robiť vy.
 • Po prezentácii bude nasledovať diskusia s vyučujúcimi a spolužiakmi ohľadom vecí, ktoré neboli jasné, ktoré niekoho zaujali ale hlavne o možných úskaliach danej témy.
 • Cieľom prezentácií a diskusií je uistiť sa, že všetci máte vybrané vhodné témy a máte aspoň základnú predstavu o danej problematike. Tiež je to prvá možnosť pre vás precvičiť si prezentovanie vašej témy, čo sa vám zíde na obhajobe.
 • Spolužiakom môžete naopak poskytnúť spätnú väzbu k ich prezentácii. Z dobrých prezentácií môžete čerpať inšpiráciu, horšie môžu byť výstražným príkladom, čoho sa vyvarovať.
 • Dĺžka prezentácie je najviac 8 minút (minimum cca 5min), limit treba dodržať. Do limitu sa nepočíta diskusia.
 • Prezentáciu si treba pripraviť na počítači pre dataprojektor, doplnkovo v menšej miere môžete použiť aj tabuľu.
  • Na ǘvodnej stránke prezentácie nezabudnite základné údaje: vaše meno, názov práce, meno školiteľa
 • Prezentáciu si pripravte v pdf formáte a odovzdajte ju v systéme Moodle aspoň 1 hodinu pred začiatkom seminára, na ktorom prezentujete. Prezentáciu nahráme na náš počítač, z ktorého budete prezentovať.
 • Pri príprave prezentácie sa riaďte radami na stránke Jemný úvod k prezentáciám
 • Prípadné zmeny termínu len po dohode s vyučujúcimi. Ak nemôžete prezentovať z náhlych a vážnych príčin (napr. zdravotných), treba sa čo najskôr ospravedlniť u vyučujúcich.
 • Na absolvovanie predmetu potrebujete získať aspoň polovicu bodov z prezentácie.