2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2015
Kontakt


Kontakt | Základné informácie | Domáce úlohy | Skúšky | Prednášky a poznámky | Predchádzajúce semestre

Prednášky a cvičenia:
Utorok 15:40 B
Streda 11:30 F1-108
 
Prednášajúci:
Mgr. Vladimír Boža M-25
Konzultačné hodiny: dohoda e-mailom
 
Oznamy:

Tento semester budeme používať na diskusie a oznamy on-line systém Piazza. Systém je zameraný na to, aby ste získali čo najrýchlejšie odpovede na svoje otázky nielen od prednášajúceho, ale prípadne aj od svojich spolužiakov. Dodržiavajte prosím nasledujúce pravidlá:

  • Všetky otázky, ktoré položíte v systéme Piazza sú verejne zobrazované. Otázky ohľadom konkrétnych riešení domácich úloh na toto fórum nepatria! V žiadnom prípade nezverejňujte svoje čiastkové riešenia.
  • Oznamy budeme takisto zverejňovať pomocou tohto systému. Je vašou povinnosťou ich sledovať.

Diskusie a oznamy nájdete na linke https://piazza.com/uniba.sk/fall2015/2inf150

Zapísať do kurzu sa môžete prostredníctvom linky https://piazza.com/uniba.sk/fall2015/2inf150/home


Maintained by 2-INF-150 personnel