2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2017
Kontakt


Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Moodle | Predchádzajúce semestre


Prednášky a cvičenia:
Prednášky:
Utorok 11:30-13:00 F1-328 B
Streda 18:10-19:40 F1-328
Cvičenie (občasné):
Streda 18:10-19:40 I-H6
 
Prednášajúci a cvičiaci:
Tomáš Vinař M-163
prednášajúci
 
Ondrej Jariabka M-25
cvičiaci
 
Marek Šuppa
externý cvičiaci (virtuálne office hours)
 
Oznamy:

 


Maintained by 2-INF-150 personnel