2-INF-150: Strojové učenie
Zima 2017
Skúšky


Kontakt | Body | Základné informácie | Domáce úlohy | Prednášky a poznámky | Moodle | Predchádzajúce semestre


Termíny: viď AIS2

Prihlasovanie na skúšku a čas skúšky: Prihlasovanie na skúšku je pomocou systému AIS2. Po odovzdaní projektu každý študent prihlásený na skúšku dostane časenku, kedy začína jeho skúška. V prípade, že vám čas nevyhovuje, môžete si svoju časenku vymeniť s kolegami prihlásenými na ten istý termín skúšky.

Priebeh skúšky: Ústna skúška so štyrmi otázkami, pričom jedna z otázok bude súvisieť nejakým spôsobom s odovzdaným projektom, dve budú z odprenášaného učiva a jedna bude zameraná na vašu schopnosť popasovať sa s neznámym problémom.

Povolené pomôcky: Môžete si priniest "ťahák" - 2 listy A4 popísaných čímkoľvek, čo uznáte za vhodné.


Maintained by 2-INF-150 personnel