Programovanie (1) v C/C++
1-INF-127, ZS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans a Kate · SVGdraw · Testovač
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú, viď návod tu: [1]
· Druhá písomka bude v stredu 21.11. o 18:10 v posluchárni B. Bude pokrývať materiál po prednášku 12 (polia, reťazce, rekurzia, triedenia, úvod do smerníkov).
· DÚ3 je zverejnená, odovzdávajte do piatku 23.11. 22:00
· V stredu 21.11. na začiatku doplnkových cvičení bude krátka demonštrácia programu valgrind na hľadanie chýb súvisiacich s pamäťou.


Cvičenia 1

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Cieľom prvých cvičení je:

 1. vyskúšať si prihlásenie na počítače v učebni a prácu v prostredí Netbeans a Kate, prípadne v iných prostrediach
 2. precvičiť si písanie jednoduchých programov
 3. vyskúšať si prácu s testovačom

Príklad 0: Sčítanie čísel

Príklad 1: odovzdávanie na testovači domácich úloh

 • Prihláste sa na testovač, zmeňte si heslo
 • Pozrite si Návod na prácu s testovačom
 • Nájdite si zadanie príkladu 1 na testovači, je to len malá modifikácia sčítania dvoch čísel
  • Rozdiel je, že testovaču nebudeme vypisovať, aby zadal číslo a na výstupe vypíšeme iba samotný súčet.
 • Zmodifikujte program podľa požiadaviek zadania a odovzdajte ho na testovači
  • Pozrite si výsledky testovania, ak nedostanete odpoveď OK, skúste chybu opraviť
 • Tento príklad je rozcvička, body zaňho dostanete, len ak ho dokončíte počas cvičenia

Ďalšie bodované príklady

 • Ďalšie zadania na tento týždeň nájdete priamo na testovači
 • Ak ste všetky príklady nevyriešili, odporúčame vám prísť na doplnkové cvičenia v stredu a pokračovať v ich riešení
 • Môžete ich riešiť aj doma, až do začiatku cvičení budúci utorok
 • Tento týždeň na doplnkových cvičeniach ešte nebude rozcvička za body