Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Riešenia testu č. 3

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úloha č. 1

package graphs;

public class RegularGraphs {

  public static int getDegree(UndirectedGraph g, int vertex) {
    int degree = 0;
    for (int neighbour : g.outgoingEdgesDestinations(vertex)) {
      degree++;
    }
    return degree + (g.hasEdge(vertex, vertex) ? 1 : 0);
  }

  public static boolean isRegular(UndirectedGraph g) {
    if (g.getVertexCount() == 0) {
      return true;
    }
    int k = getDegree(g, 0);
    for (int v = 0; v <= g.getVertexCount() - 1; v++) {
      if (g.hasEdge(v, v) || getDegree(g, v) != k) {
        return false;
      }
    }
    return true;
  }
}

Úloha č. 2

package graphs;

import java.util.*;

public class ShortestCycleThroughVertex {
  private int vertex;
  private List<Integer> distances;
  private List<Integer> predecessors;
  private int shortestCycleLength = -1;

  public ShortestCycleThroughVertex(DirectedGraph g, int vertex) {
    this.vertex = vertex;
    distances = new ArrayList<>();
    predecessors = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i <= g.getVertexCount() - 1; i++) {
      distances.add(-1);
      predecessors.add(-1);
    }

    Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
    distances.set(vertex, 0);
    queue.add(vertex);
    while (!queue.isEmpty()) {
      int v = queue.remove();
      if (g.hasEdge(v, vertex)) {
        predecessors.set(vertex, v);
        shortestCycleLength = distances.get(v) + 1;
        break;
      }
      for (int successor : g.outgoingEdgesDestinations(v)) {
        if (distances.get(successor) == -1) {
          distances.set(successor, distances.get(v) + 1);
          predecessors.set(successor, v);
          queue.add(successor);
        }
      }
    }
  }

  public int getShortestCycleLength() {
    return shortestCycleLength;
  }

  public List<Integer> getShortestCycle() {
    if (getShortestCycleLength() == -1) {
      return null;
    }
    LinkedList<Integer> path = new LinkedList<>();
    int v = vertex;
    path.addFirst(v);
    do {
      v = predecessors.get(v);
      path.addFirst(v);
    } while (v != vertex);
    return path;
  }
}

Úloha č. 3

package graphs;

import java.util.*;

public class LongestCycleThroughVertex {
  private DirectedGraph g;
  private int vertex;
  private LinkedList<Integer> walk;
  private ArrayList<Boolean> visited;
  private List<Integer> longestCycle;

  public LongestCycleThroughVertex(DirectedGraph g, int vertex) {
    this.g = g;
    this.vertex = vertex;

    visited = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i <= g.getVertexCount() - 1; i++) {
      visited.add(false);
    }
    walk = new LinkedList<>();
    walk.add(vertex);
    visited.set(vertex, true);
    search();
  }

  private void search() {
    if (g.hasEdge(walk.getLast(), vertex)) {
      LinkedList<Integer> cycle = new LinkedList<>(walk);
      cycle.add(vertex);
      if (longestCycle == null || cycle.size() > longestCycle.size()) {
        longestCycle = cycle;
      }
    }
    for (int successor : g.outgoingEdgesDestinations(walk.getLast())) {
      if (!visited.get(successor)) {
        visited.set(successor, true);
        walk.add(successor);
        search();
        walk.removeLast();
        visited.set(successor, false);
      }
    }
  }

  public int getLongestCycleLength() {
    if (longestCycle == null) {
      return -1;
    } else {
      return longestCycle.size() - 1;
    }
  }

  public List<Integer> getLongestCycle() {
    if (longestCycle != null) {
      return Collections.unmodifiableList(longestCycle);
    } else {
      return null;
    }
  }
}