Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Riešenia testu č. 4

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úloha č. 1

btnLarger.setOnAction(event -> {
  circle.setRadius(circle.getRadius() + 10);
  if (circle.getRadius() == 100) {
    btnLarger.setDisable(true);
  }
  if (circle.getRadius() == 20) {
    btnSmaller.setDisable(false);
  }
});

btnSmaller.setOnAction(event -> {
  circle.setRadius(circle.getRadius() - 10);
  if (circle.getRadius() == 10) {
    btnSmaller.setDisable(true);
  }
  if (circle.getRadius() == 90) {
    btnLarger.setDisable(false);
  }
});

Random random = new Random();
circle.setOnMouseClicked(event -> {
  circle.setFill(Color.color(random.nextDouble(), random.nextDouble(), random.nextDouble()));
});

Úloha č. 2

package graphs;

public class CompleteBipartiteGraphs {

  public static boolean isCompleteBipartiteGraph(UndirectedGraph g) {
    int n = g.getVertexCount();
    if (n == 0) {
      return true;
    }
    for (int u = 0; u <= n - 1; u++) {
      for (int v = 0; v <= n - 1; v++) {
        if (g.hasEdge(u, v) != (g.hasEdge(u, 0) != g.hasEdge(v, 0))) {
          return false;
        }
      }
    }
    return true;
  }

}

Úloha č. 3

package graphs;

import java.util.*;

public class FixedSizeCliques {
  private UndirectedGraph g;
  private int size;

  private int cliqueCount;
  private List<Set<Integer>> cliques;

  private LinkedList<Integer> currentVertices;

  public FixedSizeCliques(UndirectedGraph g, int size) {
    this.g = g;
    this.size = size;

    cliques = new LinkedList<>();
    currentVertices = new LinkedList<>();
    search(0);
  }

  private boolean isClique(Collection<Integer> vertices) {
    for (int u : vertices) {
      for (int v : vertices) {
        if (u != v && !g.hasEdge(u, v)) {
          return false;
        }
      }
    }
    return true;
  }

  private void search(int k) {
    if (k == size && isClique(currentVertices)) {
      cliques.add(Collections.unmodifiableSet(new HashSet<>(currentVertices)));
      cliqueCount++;
    } else {
      int last = -1;
      if (k > 0) {
        last = currentVertices.get(k - 1);
      }
      for (int v = last + 1; v <= g.getVertexCount() - 1; v++) {
        currentVertices.add(v);
        search(k + 1);
        currentVertices.removeLast();
      }
    }
  }

  public int cliqueCount() {
    return cliqueCount;
  }

  public List<Set<Integer>> getCliques() {
    return Collections.unmodifiableList(cliques);
  }
}