Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Riešenia vybraných úloh z cvičení č. 5

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úloha č. 5

import java.util.*;

public class ElementSubsetIterator<E> implements Iterator<E> {
  private Iterator<E> iterator;
  private Set<E> elements;
  private E next;
  private boolean hasNext;

  public ElementSubsetIterator(Iterator<E> iterator, Set<E> elements) {
    this.iterator = iterator;
    this.elements = new HashSet<>(elements);
    findNext();
  }

  private void findNext() {
    hasNext = false;
    while (iterator.hasNext() && !hasNext) {
      E element = iterator.next();
      if (elements.contains(element)) {
        hasNext = true;  
        next = element;
      }
    }
  }

  @Override
  public boolean hasNext() {
    return hasNext;
  }

  @Override
  public E next() {
    if (hasNext()) {
      E result = next;
      findNext();
      return result;
    } else {
      throw new NoSuchElementException();
    }
  }
}

Úloha č. 6

import java.util.*;

public class PalilalicIterator<E> implements Iterator<E> {
  private Iterator<E> iterator;
  private boolean emitted;
  private E last;

  public PalilalicIterator(Iterator<E> iterator) {
    this.iterator = iterator;
  }

  @Override
  public boolean hasNext() {
    return emitted || iterator.hasNext();
  }

  @Override
  public E next() {
    if (emitted) {
      emitted = false;
      return last;
    } else {
      last = iterator.next();
      emitted = true;
      return last;
    }
  }
}