Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2018/19

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Netbeans · Testovač · Test a skúška
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· DÚ10 je zverejnená, odovzdávajte do stredy 15.5. 22:00.
· Nepovinné projekty odovzdajte do utorka 21.5. 22:00. Predvádzanie štvrtok 23.5. po skúške (cca o 12:00)
· Najbližšia rozcvička bude v stredu 15.5. (o grafoch).
· Druhá písomka bude v pondelok 20. mája o 16:30 v posluchárni A.


Prednášky

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností

Týždeň 18.-24.2. Úvod do Javy
Prednáška 24 · Cvičenia 13 · DÚ5
Týždeň 25.2.-3.3. Úvod do objektovo-orientovaného programovania, JavaDoc
Prednáška 25 · Cvičenia 14 · DÚ6
Týždeň 4.-10.3. Dedenie, polymorfizmus, modifikátory, rozhrania
Prednáška 26 · Cvičenia 15
Týždeň 11.-17.3. Výnimky, generické programovanie
Prednáška 27 · Cvičenia 16 · DÚ7
Týždeň 18.-24.3. Collections, anonymné triedy, lambda výrazy
Prednáška 28 · Cvičenia 17
Týždeň 25.-30.3. Testovanie, úvod k JavaFX (cvičenie nebude)
Prednáška 29
Týždeň 1.-7.4. JavaFX – grafický návrh aplikácie, programovanie riadené udalosťami
Prednáška 30 · Cvičenia 18
Týždeň 8.-14.4. JavaFX – zložitejšie ovládacie prvky
Prednáška 31 · Cvičenia 19 · DÚ9
Týždeň 15.-21.4. Záver JavaFX, reprezentácia grafov, prehľadávanie do hĺbky
Prednáška 32 · Cvičenia 20
Týždeň 22.-28.4. (v pondelok Veľká noc, cvičenia v stredu budú)
Cvičenia 21
Týždeň 29.4.-5.5. Prehľadávanie do šírky, ohodnotené grafy, najdlhšia cesta
Prednáška 33
Týždeň 6.-12.5. Informácie ku skúške, knižnica na skúšku, orientované grafy, topologické triedenie
Prednáška 34 · GraphGUI · Test a skúška
Týždeň 13.-19.5. Maximálna klika, zhrnutie, OOP v C++
Prednáška 35 · Cvičenia 22


Programovanie (1) v C/C++, zimný semester 2018/19

Týždeň 24.-30.9. Úvod, premenné, podmienky
Prednáška 1 · Cvičenia 1 · Netbeans a Kate · Testovač
Týždeň 1.-7.10. Výrazy, cyklus for, ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 2 · Prednáška 3 · Cvičenia 2
Týždeň 8.-14.10. Funkcie, struct, polia, Eratostenovo sito
Prednáška 4 · Prednáška 5 · Cvičenia 3 · Grafická knižnica SVGdraw · DÚ1
Týždeň 15.-21.10. Jednoduché triedenia, binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch
Prednáška 6 · Prednáška 7 · Cvičenia 4
Týždeň 22.-28.10. Reťazce, úvod do rekurzie
Prednáška 8 · Prednáška 9 · Cvičenia 5 · DÚ2
Týždeň 29.10.-4.11. Sviatky
Týždeň 5.-11.11. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort
Prednáška 10 · Prednáška 11 · Cvičenia 6 · DÚ3
Týždeň 12.-18.11. Smerníky, dynamické polia, práca s dvojrozmernými údajmi
Prednáška 12 · Prednáška 13 · Cvičenia 7
Týždeň 19.-25.11. Spájaný zoznam, hešovanie, práca s konzolou na spôsob jazyka C, úvod to textových súborov
Prednáška 14 · Prednáška 15 · Cvičenia 8 · Valgrind · DÚ4
Týždeň 26.11.-2.12. Pokračovanie textových súborov, binárne súbory, zásobník, rad
Prednáška 16 · Prednáška 17 · Cvičenia 9
Týždeň 3.-9.12. Vyfarbovanie, aritmetické výrazy, aritmetické stromy
Prednáška 18 · Prednáška 19 · Cvičenia 10
Týždeň 10.-16.12. Stromy vo všeobecnosti, binárne vyhľadávacie stromy, lexikografické stromy
Prednáška 20 · Prednáška 21 · Cvičenia 11
Týždeň 17.-23.12. Opakovanie, informácie ku skúške, nepreberané črty C a C++
Prednáška 22 · Prednáška 23 · Cvičenia 12 · Zimný semester, skúška