Programovanie (1) v C/C++
1-INF-127, ZS 2019/20

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Softvér · Testovač (Návod)
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú, viď návod tu: [1]
· Body z písomky sú na testovači, písomky si môžete pozrieť v utorok 22.10. na cvičeniach.
· Opravná písomka bude v piatok 8.11. o 13:10 v posluchárni F1 328. Prihlasujte sa cez AIS/Votr najneskôr 24 hodín vopred.
· DÚ1 je zverejnená, odovzdávajte do piatku 25.10. 22:00


Prednášky

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Predbežný plán prednášok, môže sa meniť podľa okolností

Týždeň 23.-29.9. Úvod, premenné, podmienky, výrazy, cyklus for
Prednáška 1 · Prednáška 2 · Cvičenia 1 · Softvér · Testovač
Týždeň 30.9-6.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 3 · Prednáška 4 · Cvičenia 2
Týždeň 7.-13.10. V pondelok teoretické cvičenia namiesto prednášky, polia, struct
Teoretické cvičenie · Prednáška 5 · Grafická knižnica SVGdraw · Cvičenia 3 · DÚ1
Týždeň 14.-20.10. Eratostenovo sito, jednoduché triedenia, binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch
Prednáška 6 · Prednáška 7 · Cvičenia 4
Týždeň 21.-27.10. Reťazce, úvod do rekurzie
Týždeň 28.10.-3.11. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort
Týždeň 4.-10.11. Smerníky, dynamické polia, práca s dvojrozmernými údajmi
Týždeň 11.-17.11. Spájaný zoznam, hešovanie, práca s konzolou na spôsob jazyka C, úvod to textových súborov
Týždeň 18.-24.11. Pokračovanie textových súborov, binárne súbory, zásobník, rad
Týždeň 25.11.-1.12. Vyfarbovanie, aritmetické výrazy, aritmetické stromy
Týždeň 2.-8.12. Stromy vo všeobecnosti, binárne vyhľadávacie stromy, lexikografické stromy
Týždeň 9.-15.12. Opakovanie, informácie ku skúške, nepreberané črty C a C++
Týždeň 16.-22.12.