Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, LS 2019/20

Úvod · Pravidlá (zmena!) · Prednášky · Softvér · Testovač (Návod)
· Komunikácia s vyučujúcimi: Kontaktujte nás pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas). Online konzultácie poskytuje B. Brejová každý pondelok a stredu 17:00-17:30. Ak používate Facebook, prihláste sa do skupiny Programovanie (2) v Jave, kde budeme zverejňovať oznamy a ktorú môžete použiť na pýtanie sa otázok a diskusiu o predmete.
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú, viď návod tu: [1]
· Nedeľa 10.5.: Prednáška 35 a jej video (časť a, časť b) sú zverejnené. Na cvičeniach sú iba nebodované príklady, učivo si však precvičíte na zápočtovej úlohe 2.
· Pondelok 4.5.: Prednáška 34 a jej video sú zverejnené. Na cvičeniach je jeden bodovaný príklad, riešte do utorka 12.5. 22:00.
· Zápočtovú úlohu 1 za 15% celkovej známky odovzdávajte do stredy 20.5. 22:00.
· Zápočtovú úlohu 2 za 15% celkovej známky odovzdávajte do stredy 27.5. 22:00.
· Riadne termíny ústnych skúšok budú 3. a 4.6. Na konkrétny čas sa zapisujte v systéme AIS/Votr (najneskôr deň pred termínom do 15:00, ale odporúčame čím skôr). Skúšky budú cez systém MS Teams, potrebujete počítač s pripojením na internet, mikrofón a slúchadlá. Na skúške budeme diskutovať o vašich odovzdaných programoch na projekte a zápočtových úlohách a o ich možných modifikáciách.
· Nové pravidlá predmetu. Hlavné body: DÚ8 bola posledná DÚ, príklady z cvičení ešte budú pokračovať. Váha domácich úloh a váha cvičení zostáva 20% a 20%. Skúška a písomky budú nahradené projektom, dvomi zápočtovými úlohami a ústnou skúškou cez telekonferenčný softvér.


Prednášky

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností. Zimný semester nájdete na spodku stránky

Týždeň 17.2-23.2. Úvod do Javy
Prednáška 25 · Cvičenia 14 · DÚ5
Týždeň 24.2.-1.3. Úvod do objektovo-orientovaného programovania, JavaDoc
Prednáška 26 · Cvičenia 15 · DÚ6
Týždeň 2.-8.3. Dedenie, polymorfizmus, modifikátory, rozhrania
Prednáška 27 · Cvičenia 16
Týždeň 9.-15.3. Výnimky, generické programovanie
Prednáška 28 video · Cvičenia 17 · DÚ7
Týždeň 16.-22.3. Collections, anonymné triedy, lambda výrazy
Prednáška 29 video · Cvičenia 18
Týždeň 23.-29.3. Testovanie, úvod k JavaFX
Prednáška 30 video · Inštalácia novších verzií JavaFX · Cvičenia 19 · DÚ8(a), DÚ8(b)
Týždeň 30.3.-5.4. JavaFX – grafický návrh aplikácie, programovanie riadené udalosťami
Prednáška 31 video · Cvičenia 20
Týždeň 6.-12.4. JavaFX – zložitejšie ovládacie prvky
Prednáška 32 video · Textový editor: kompletný zdrojový kód · Viacoknové aplikácie v JavaFX: minimalistický príklad · Cvičenia 21 · Projekt
Týždeň 13.-19.4. Práca na projekte (v pondelok Veľká noc)
Týždeň 20.-26.4. Práca na projekte
Týždeň 27.4.-3.5. Reprezentácia orientovaných a neorientovaných grafov, prehľadávanie do hĺbky
Prednáška 33 video · Cvičenia 22
Týždeň 4.-10.5. Prehľadávanie do šírky, ohodnotené grafy, najdlhšia cesta
Prednáška 34 video · Cvičenia 23 · Zápočtová úloha 1
Týždeň 11.-17.5. Topologické triedenie, maximálna klika
Prednáška 35 video časť a, časť b · Cvičenia 24 · Zápočtová úloha 2
V prípade záujmu si pozrite aj Úvod do OOP v C++ z minulého školského roku


Programovanie (1) v C/C++, zimný semester 2019/20

Týždeň 23.-29.9. Úvod, premenné, podmienky, výrazy, cyklus for
Prednáška 1 · Prednáška 2 · Cvičenia 1 · Softvér · Testovač
Týždeň 30.9-6.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 3 · Prednáška 4 · Cvičenia 2
Týždeň 7.-13.10. V pondelok teoretické cvičenia namiesto prednášky, polia, struct
Teoretické cvičenie · Prednáška 5 · Grafická knižnica SVGdraw · Cvičenia 3 · DÚ1
Týždeň 14.-20.10. Eratostenovo sito, jednoduché triedenia, binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch
Prednáška 6 · Prednáška 7 · Cvičenia 4
Týždeň 21.-27.10. Reťazce, úvod do rekurzie
Prednáška 8 · Prednáška 9 · Cvičenia 5 · DÚ2
Týždeň 28.10.-3.11. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort
Prednáška 10 · Prednáška 11 · Cvičenia 6
Týždeň 4.-10.11. Smerníky, dynamické polia, práca s dvojrozmernými údajmi
Prednáška 12 · Prednáška 13 · Cvičenia 7
Týždeň 11.-17.11. Spájaný zoznam, hešovanie, práca s konzolou na spôsob jazyka C, úvod to textových súborov
Prednáška 14 · Prednáška 15 · Cvičenia 8 · DÚ3 + bonus
Týždeň 18.-24.11. Pokračovanie textových súborov, binárne súbory, zásobník, rad
Prednáška 16 · Prednáška 17 · Cvičenia 9
Týždeň 25.11.-1.12. Vyfarbovanie, aritmetické výrazy
Prednáška 18 · Prednáška 19 · Cvičenia 10 · DÚ4
Týždeň 2.-8.12. Aritmetické stromy, binárne stromy vo všeobecnosti, binárne vyhľadávacie stromy
Prednáška 20 · Prednáška 21 · Cvičenia 11
Týždeň 9.-15.12. Lexikografické stromy, opakovanie, informácie ku skúške
Prednáška 22 · Prednáška 23 · Cvičenia 12 · Zimný semester, skúška · Zimný semester, príklady na test
Týždeň 16.-22.12. Nepreberané črty C a C++
Prednáška 24 · Cvičenia 13