Programovanie (1) v C/C++
1-INF-127, ZS 2019/20

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Softvér · Testovač (Návod)
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú, viď návod tu: [1]
· V stredu 20.11. o 18:10 v posluchárni A bude druhá písomka.
· DÚ3 je zverejnená, odovzdávajte do pondelka 25.11. 22:00 (+ bonus)
· V piatok 15.11. bude na doplnkových cvičeniach bonusová rozcvička za jeden bod.


Prednášky

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Predbežný plán prednášok, môže sa meniť podľa okolností

Týždeň 23.-29.9. Úvod, premenné, podmienky, výrazy, cyklus for
Prednáška 1 · Prednáška 2 · Cvičenia 1 · Softvér · Testovač
Týždeň 30.9-6.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Prednáška 3 · Prednáška 4 · Cvičenia 2
Týždeň 7.-13.10. V pondelok teoretické cvičenia namiesto prednášky, polia, struct
Teoretické cvičenie · Prednáška 5 · Grafická knižnica SVGdraw · Cvičenia 3 · DÚ1
Týždeň 14.-20.10. Eratostenovo sito, jednoduché triedenia, binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch
Prednáška 6 · Prednáška 7 · Cvičenia 4
Týždeň 21.-27.10. Reťazce, úvod do rekurzie
Prednáška 8 · Prednáška 9 · Cvičenia 5 · DÚ2
Týždeň 28.10.-3.11. Prehľadávanie s návratom, Mergesort, Quicksort
Prednáška 10 · Prednáška 11 · Cvičenia 6
Týždeň 4.-10.11. Smerníky, dynamické polia, práca s dvojrozmernými údajmi
Prednáška 12 · Prednáška 13 · Cvičenia 7
Týždeň 11.-17.11. Spájaný zoznam, hešovanie, práca s konzolou na spôsob jazyka C, úvod to textových súborov
Prednáška 14 · Prednáška 15 · Cvičenia 8
Týždeň 18.-24.11. Pokračovanie textových súborov, binárne súbory, zásobník, rad
Týždeň 25.11.-1.12. Vyfarbovanie, aritmetické výrazy, aritmetické stromy
Týždeň 2.-8.12. Stromy vo všeobecnosti, binárne vyhľadávacie stromy, lexikografické stromy
Týždeň 9.-15.12. Opakovanie, informácie ku skúške, nepreberané črty C a C++
Týždeň 16.-22.12.