Programovanie (1) v C/C++
1-INF-127, ZS 2017/18

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Odovzdávanie
Stránku pre školský rok 2017/18 pripravujeme. Materiály z minulého roku nájdete v archíve.
· Vyučujúcich môžete kontaktovať pomocou e-mailovej adresy E-prg.png (bude odpovedať ten z nás, kto má príslušnú otázku na starosti alebo kto má práve čas).
· Prosíme študentov, aby si pravidelne čítali e-maily na @uniba.sk adrese alebo aby si tieto emaily presmerovali na adresu, ktorú pravidelne čítajú, viď návod tu: [1]


Prednášky

Z Programovanie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predbežný plán prednášok, môže sa ešte zmeniť podľa okolností

Týždeň 25.9.-1.10. Úvod, premenné, podmienky, cyklus for
Prednáška 1 · Cvičenia 1 · Netbeans
Týždeň 2.-8.10. Ďalšie príklady na cykly, Euklidov algoritmus, cyklus while, funkcie
Týždeň 9.-15.10. Polia, struct, Eratostenovo sito, polynómy, jednoduché triedenia
Týždeň 16.-22.10. Binárne vyhľadávanie, zložitosť, znaky, switch, reťazce
Týždeň 23.-29.10. Rekurzia, Mergesort, Quicksort, medián
Týždeň 30.10.-5.11. Sviatok vš. svätých
Týždeň 6.-12.11. Prehľadávanie s návratom, smerníky
Týždeň 13.-19.11. Vektor, matice, práca s konzolou v C
Týždeň 20.-26.11. Súbory, spájaný zoznam
Týždeň 27.11.-3.12. Zásobník, rad, vyfarbovanie, Sudoku
Týždeň 4.-10.12. Aritmetické výrazy, stromy
Týždeň 11.-17.12. Binárne vyhľadávacie stromy, lexikografické stromy, opakovanie, informácie ku skúške
Týždeň 18.-24.12. Hešovanie, slovník, nepreberané črty C a C++