Programovanie (2) v Jave
1-INF-166, letný semester 2023/24

Prednášky · Pravidlá · Softvér · Testovač
· Vyučujúcich predmetu možno kontaktovať mailom na adresách uvedených na hlavnej stránke. Hromadná mailová adresa zo zimného semestra v letnom semestri nefunguje.
· JavaFX: cesta k adresáru lib je v počítačových učebniach /usr/share/openjfx/lib.


Zimný semester, skúška

Z Programovanie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Odporúčame tiež si preštudovať pravidlá predmetu.

Termíny, prihlasovanie

Termíny skúšok

 • Piatok 15.12. 13:10 predtermín
 • Piatok 12.1. 9:00
 • Piatok 19.1. 9:00
 • Piatok 26.1. 9:00, hlavne 1. opravný termín
 • Piatok 9.2. 9:00, hlavne 2. opravný termín

Ak zistíte konflikt našej skúšky s hromadnou skúškou alebo písomkou iného predmetu, dajte nám vedieť čím skôr. Na poslednú chvíľu už nedokážeme nájsť riešenie. Trvanie skúšky je cca 2,5 hodiny.

Prihlasovanie

 • Prihlasovanie je v AIS2/Votr otvorené od stredy 29.11. 20:00
 • Na termín sa prihlasujte / odhlasujte najneskôr 24 hodín pred začiatkom termínu.
 • Opravnú písomku môžete na tomto predmete písať aj po skúške.
 • Celkovo budú iba uvedených päť termínov. Každý sa môže zúčastniť na najviac troch z nich.

Špeciálne pravidlá pre predtermín

 • Ak sa zúčastňujete predtermínu, body za tréningové príklady môžete dostať iba ak ich vyriešite do 15.12. 11:30 (toto neplatí, ak po predtermíne ešte idete na opravný termín skúšky).

Praktická skúška

 • 2 hodiny práca pri počítači
 • Za určitých okolností môže byť čas predĺžený o 30 minút, viď pravidlá nižšie
 • Počas skúšky vám nebudeme pomáhať hľadať chyby vo vašom programe. Môžete sa však spýtať na nejasnosti v zadaní. Dajte nám tiež vedieť v prípade technických problémov alebo ak si myslíte, že v zadaní / kostre / vstupoch je chyba.

Ďalšie detaily

 • Nebudeme používať SVGdraw
 • Môžete používať aj črty C/C++, ktoré sme nebrali. Používajte len štandardné súčasti jazyka. Vaše programy by mali fungovať na testovači bez zvláštnych nastavení kompilátora a pod.
 • Odporúčame používať iba tie časti jazyka, s ktorými máte dostatočné skúsenosti.
 • Skúška bude v Linuxe, rovnaké prostredie ako na cvičeniach.
 • Odovzdávanie prostredníctvom špeciálnej verzie testovača.
 • Okrem testovača nebude k dispozícii internet.
 • Bude k dispozícii kópia poznámok z predmetu, ktoré vidíte na tejto stránke.
 • Budete používať špeciálne skúškové konto, takže nebudete mať k dispozícii žiadne svoje súbory alebo nastavenia.
 • Môžete použiť Kate, valgrind, Netbeans, ale aj iné nástroje, ktoré bežia v Linuxe v učebniach a nepotrebujú internet. Prípadné problémy s použitím iného softvéru vám však nebudeme pomáhať riešiť.
  • Nemôžete použiť online prostredia.
 • Môžete použiť pero alebo ceruzku na robenie poznámok (odporúčame).
 • Prineste si aj preukaz študenta.
 • Zakázané sú akékoľvek ďalšie pomôcky (mobily a elektronické zariadenia, poznámky a iné papierové materiály atď), komunikácia s inými osobami než s vyučujúcimi predmetu ako aj pokusy o narušenie riadneho chodu testovača.
 • Pri reštarte počítača sa stratia všetky súbory, používajte testovač ako zálohu (odovzdajte aj nedokončený program).
 • Každých cca 20 minút vás vyučujúci vyzvú, aby ste v najbližších minútach odovzdali svoj program na testovač. Ak práve nerobíte na žiadnom programe, odovzdajte krátku správu, napr. "rozmyslam"

Príklady

Na skúške budete riešiť dva príklady za rovnaký počet bodov

Prvý príklad

 • V prvom príklade budete mať za úlohu samostatne napísať celý program, ktorý rieši zadanú úlohu. Typicky bude treba načítať dáta, spracovať ich a vypísať výsledok.
 • V tomto príklade môžete použiť ľubovoľný postup.
 • Budú však zakázané polia pevných veľkostí. Polia alokujte dynamicky cez new, alebo použite štruktúry, ktoré menia veľkosť podľa potreby (napr. string, vector). Alokovanú pamäť odalokujte.
 • Predtým ako začnete programovať, si poriadne rozmyslite, aké dátové štruktúry (polia, matice, struct-y a pod.) chcete v programe použiť.

Druhý príklad

 • V druhom príklade dostanete kostru programu, pričom vašou úlohou bude doprogramovať niektoré funkcie.
 • V tomto príklade môžete mať v zadaní predpísaný spôsob, ako máte niektoré časti naprogramovať.
 • Budú sa vyžadovať aj zložitejšie časti učiva, ako napríklad zoznamy, stromy a rekurzia.


Ukážkové príklady

Niektoré ukážkové príklady na skúšku budú k dispozícii na testovači, môžete si ich v rámci tréningu vyriešiť a odovzdať. Pre realistickejší tréning si vždy prečítajte zadanie tesne predtým, ako príklad začnete riešiť, aby ste odhadli, koľko času vám príklad zaberie vrátane čítania zadania a rozmýšľania nad riešením.

Techniky hľadania chýb

Pre niektorých študentov nie je ani tak problém napísať takmer kompletný program, ale skôr nájsť v ňom chyby, kvôli ktorým nefunguje.

Hodnotenie

Aby ste mali šancu úspešne ukončiť predmet, aspoň jeden z príkladov vám musí prejsť všetky testy na testovači

 • Túto podmienku nebudeme považovať za splnenú, ak váš program nerieši zadanú úlohu (t.j. jeho myšlienka nie je v zásade správna)
 • Podmienku však považujeme za splnenú, ak váš program prejde všetky vstupy, má v zásade správnu myšlienku, ale nedostane plný počet bodov napríklad kvôli chýbajúcemu uvoľneniu pamäte, statickým poliam, menšej chybe, ktorá sa neprejavila na daných vstupoch a pod.
 • Dobre si rozmyslite, s ktorým príkladom chcete začať a snažte sa ho dokončiť, kým nedostanete OK na testovači. Potom ho môžete ešte vylepšovať alebo sa snažiť vyriešiť aspoň časť príkladu, ktorý ste ešte neriešili.

Bodové hodnotenie

 • V prvom rade budeme hodnotiť správnosť myšlienky vášho programu. Predtým, ako začnete programovať, si dobre prečítajte zadanie a rozmyslite, ako budete úlohu riešiť.
 • Ďalej je veľmi dôležité, aby sa program dal skompilovať (v štandardnom prostredí) a aby správne fungoval na všetkých vstupoch spĺňajúcich podmienky v zadaní.
 • V druhej úlohe budeme jednotlivé funkcie hodnotiť zvlášť, takže môžete získať čiastočné body, ak ste niekoľko funkcií napísali správne.
 • Na hodnotenie môže mať menší vplyv aj úprava a štýl programu (komentáre, mená premenných, odsadzovanie, členenie dlhšieho programu na funkcie,...)
 • Na tejto skúške nezáleží na rýchlosti vášho programu (pokiaľ zbehne v časovom limite, ktorý však nie je prísny). Radšej napíšte jednoduchý, prehľadný a hlavne správny pomalší program, než rýchlejší, ale zbytočne zložitý, či nesprávny.

Predĺženie času

 • Ak v riadnom čase 2 hodiny nemáte na testovači OK ani z jedného príkladu, zo skúšky by ste mali dostať Fx.
 • Dovolíme vám však predĺžiť čas skúšky o najviac 30 minút.
 • Ak zostanete na predĺženie, budeme vám rátať do výsledku body iba z jedného príkladu. Konkrétne z toho, za ktorý ste dostali OK na testovači (ak z oboch, tak z toho, za ktorý ste mali OK skôr)

Opravné termíny

 • Opakovanie praktickej skúšky sa riadi študijným poriadkom fakulty. Máte nárok na dva opravné termíny (ale len v rámci termínov, ktoré sme určili).
 • Ak po skúške máte nárok na známku E alebo lepšiu, ale chceli by ste si známku ešte opraviť, musíte sa dohodnúť so skúšajúcimi.
 • Ak sa zo závažných dôvodov (napr. zdravotných, alebo konflikt s inou skúškou) nemôžete zúčastniť termínu skúšky alebo písomky, dajte o tom vyučujúcim vedieť čím skôr.