Vybrané partie z dátových štruktúr
2-INF-237, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Prezentácia · Ako poznámkovať · Moodle
Termíny skúšky sú v AIS, sylabus na skúšku je zverejnený, viď tiež popis v pravidlách predmetu
Body za aktivitu môžete dostať aj za nepovinnú domácu úlohu (pribudli nové zadania)
Od stredy 10.5. začínajú prezentácie podľa dohodnutého rozvrhu


Poznámky

Z VPDS
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Táto stránka obsahuje pokyny k písaniu poznámok na wiki.

Kontá

Ak chcete poznámkovať, vypýtajte si e-mailom konto od vyučujúcej. Vaše užívateľské meno bude užívateľské meno z AIS (napr. mrkvicka37). Ako email budete mať nastavenú univerzitnú adresu (napr. mrkvicka37@uniba.sk). Heslo si môžete dať poslať na túto adresu a potom si ho zmeniť podľa vlastného výberu.

Bodovanie

 • Pri robení väčších úprav na jednej stránke dostanete body za tieto úpravy
 • Pri menších opravách budem kumulovať body za celkovú aktivitu tohto typu v rámci semestra (na wiki neplatí, že každá opravená chyba je jeden bod)
 • Body budem zapisovať do Moodla, pokúsim sa v komentári uviesť, čo zahŕňajú
 • Ak máte pocit, že som niektoré vaše úpravy zabudla obodovať, dajte mi vedieť

Štýl poznámok

 • Poznámky sú rozdelené do tematických celkov, ktoré nezodpovedajú striktne prednáškam (jedna téma môže mať viac prednášok alebo naopak jedna prednáška môže zahŕňať viac tém).
 • Zoznam tém na hlavnej stránke vytvára vyučujúca, nemeňte ho.
 • Ideálne pre každú tému budeme mať súvislý text v angličtine (príp. v slovenčine) pokrývajúci väčšinu prednášky, ilustrovaný vhodnými obrázkami a doplnený odkazmi na ďalšie zdroje informácií.
 • Po obsahovej stránke sa držte prednášky, vrátane použitého označenia a pod. Ak chcete pridať vlastné poznámky, ktoré neboli na prednáške, zreteľne ich vyznačte, podpíšte vlastným menom a pokiaľ možno uveďte zdroje informácií.
 • K cvičeniam a nepovinným úlohám riešeným na prednáške uveďte zadanie a prípadne krátku nápovedu, ale nie celé riešenie. Nápovedy umiestnite na koniec textu témy, nie hneď za zadanie.
 • Vyučujúca môže ako štartujúci materiál k textu poskytnúť stručné poznámky prípadne v inom formáte (latex apod.) Takýto štartovací materiál môžete pokojne upravovať do výsledných poznámok.
 • Takisto môžete zlepšovať poznámky spísané vašimi spolužiakmi, počkajte však určitý čas od ich zverejnenia, nakoľko ich autor možno na nich ešte pracuje.
 • Ak na wiki pridávate obrázky, nahrajte výsledný obrázok vo formáte png, gif, jpg, alebo svg. Ak ste však obrázok vytvárali nejakým programom, ktorý používa iný formát ako zdrojový, nahrajte prosím aj súbor s rovnakým menom ale príponou zip, obsahujúci tieto zdrojové súbory a krátky README, aby ďalšie osoby mohli tento obrázok v budúcnosti editovať.

Autorské práva

 • Texty a obrázky na stránke by mali byť vaše vlastné, vytvorené na základe prednášok prípadne úpravou materiálov, ktoré už sú na stránke.
 • Nepridávajte texty a obrázky z iných zdrojov, jedine ak by boli voľne šíriteľné (public domain). V takom prípade jasne uveďte zdroj.
 • Vaše príspevky na wiki budú zverejnené s licenciou Creative Commons Attribution license 4.0

Ako editovať