Vybrané partie z dátových štruktúr
2-INF-237, LS 2016/17

Úvod · Pravidlá · Prednášky · Prezentácia · Ako poznámkovať · Moodle
Termíny skúšky sú v AIS, sylabus na skúšku je zverejnený, viď tiež popis v pravidlách predmetu
Body za aktivitu môžete dostať aj za nepovinnú domácu úlohu (pribudli nové zadania)
Od stredy 10.5. začínajú prezentácie podľa dohodnutého rozvrhu


Úvodné informácie

Z VPDS
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 • Niektoré prednášky budú v angličtine, domácu úlohu, prezentáciu a skúšku však môžete robiť aj po slovensky.

Základné údaje

Rozvrh

 • Uto 9:50-11:20 M-VIII
 • Str 15:40-17:10 M-II

Vyučujúca

Ciele predmetu

 • Oboznámime sa s dátovými štruktúrami nepreberanými na základných bakalárskych predmetoch a s metódami ich analýzy. Zhrnieme tiež základné algoritmy na vyhľadávanie vzorky (slova) v texte.
 • Použitie a prehĺbenie znalostí z predchádzajúcich predmetov týkajúcich sa tvorby a analýzy efektívnych algoritmov a dátových štruktúr.
 • Získavanie skúseností v práci s odbornou literatúrou, navrhovaní a vyhodnocovaní výpočtových experimentov.

Literatúra

 • Dan Gusfield (1997) Algorithms on Strings, Trees and Sequences: Computer Science and Computational Biology. Cambridge University Press. Prezenčne v knižnici so signatúrou I-INF-G-8.
  • Obsahuje časť učiva o sufixových poliach a stromoch
 • Cormen, Thomas H., Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to Algorithms. MIT Press 2001. Prezenčne v knižnici so signatúrou D-INF-C-1.
  • Obsahuje napríklad amortizovanú analýzu
 • Peter Brass. Advanced Data Structures. Cambridge University Press 2008. Prezenčne v knižnici so signatúrou I-INF-B-67
 • Poznámky z predmetu Vyhľadávanie v texte [1]
  • Obsahujú časti súvisiace s textom (vyhľadávanie kľúčových slov, sufixové polia a stromy, LCA a RMQ, BWT, KMP, editačné vzdialenosť), ale sú zčasti písané študentami a nedokončené
 • Gnarley trees Stránka Kuka Kováča a jeho študentov s vizualizáciou dátových štruktúr
 • MIT predmet Advanced Data Structures vyučovaný Erikom Demainom
 • Ďalšiu literatúru uvedieme k jednotlivým témam