2-INF-147 Vyhľadávanie v texte, LS 2012/2013

Táto stránka sa týka ukončeného semestra. Navyše tento predmet už nebude vyučovaný. Pre potreby štátnicového bloku B a D ho nahrádza pnvý predmet Vybrané partie z dátových štruktúr.


Úvod | Pravidlá | | Prezentácia | Poznámky | Moodle

Prezentácia článku

Cieľom prezentácie je precvičiť si prácu s odbornou literatúrou a oboznámiť sa s ďalšími výsledkami v oblasti vyhľadávania v texte. Každý študent si zvolí a podrobne naštuduje jeden odborný článok (z odbornej konferencie alebo časopisu) z tejto oblasti a ten odprezentuje spolužiakom na prednáške koncom semestra. Každý študent si musí zvoliť iný článok. K tomuto článku môžete dostať otázku aj na skúške.

Termíny

Rady k prezentácii

Typická osnova prezentácie (podľa potreby ju však možete meniť):

Typy vhodných článkov

Príklady článkov

Zopár ukážok článkov, nemusíte si však vybrať z tohto zoznamu.

Algoritmy, teória:

Algoritmy na iné typy problémov:

Aplikácie:

Prehľadové články, ktoré nie sú vhodné na prezentovanie, môžu však byť zdrojom citácií na iné zaujímavé články.

Články navrhnuté študentami (a obsadené)

Rady k hľadaniu článkov

Väčšina databáz má linky na elektronické verzie článkov u vydavateľa. Tam väčšinou uvidíte aspoň volne prístupný abstrakt, ktorý vám pomôže rozhodnúť, či Vás článok zaujíma. Pre niektoré zdroje (napr. ACM, IEEE, LNCS zborníky konferencií a ďalšie) je plný text článku prístupný z fakultnej siete, pričom v niektorých prípadoch si potrebujete v prehliadači nastaviť automatický konfiguračný skript na univerzitný proxy http://www.uniba.sk/proxy.pac. Celý text článku (pdf) sa v mnohých prípadoch dá nájsť na webe (napr. na webstránke autora). V najhoršom prípade, ak neviete zohnať článok, ktorý k projektu alebo prezentácii veľmi potrebujete, kontaktujte ma e-mailom a môžem sa pokúsiť ho zohnať.