1-INF-911/1-BIN-921 Bakalársky seminár (1), 1-INF-920/1-BIN-922 Bakalársky seminár (2) 2018/19

Úvod · Pravidlá · Kontakt · Návod · Témy · Kostra práce · Moodle
Zimný semester: DÚ1 · DÚ2 · Prezentácia 1
Letný semester: DÚ3 · Prezentácia 2 · Kontrolné stretnutie · Prezentácia 3
Nezabudnite pdf prezentácie odovzdať aspoň hodinu pred začiatkom seminára, resp. kontrolného stretnutia.


Prezentácia 2

Z Bakalárska práca
Prejsť na: navigácia, hľadanie

10% známky, pdf odovzdať cez Moodle najneskôr hodinu začiatkom seminára, na ktorom budete prezentovať

Hlavným cieľom tejto prezentácie je, aby ste sa zamysleli nad stavom svojej práce a nad plánmi na jej dokončenie.

Odovzdávajte prezentáciu vo formáte pdf, ktorú budete potom prezentovať na hodine. V tejto prezentácii uveďte nasledovné:

  • Názov práce, vaše meno, meno školiteľa
  • Prehľad čiastkových cieľov, ktoré ste už splnili (napr. akú literatúru ste naštudovali, aké nástroje/knižnice ste si nainštalovali a naučili sa používať, či máte rozmyslený návrh systému, aké časti softvéru už máte implementované, aké časti textu máte napísané atď)
  • Časový plán na dokončenie práce: rozmyslite si, čo ešte treba spraviť a rozplánujte si prácu na niekoľko etáp (každá v trvaní cca 1-2 týždne)
  • Problémy a výzvy: čo na vašej téme je pre vás najťažšie, prípadne či máte nejaké problémy, ktoré momentálne neviete riešiť

Prezentácia by mala trvať najviac 5 minút a mala by sa venovať iba vyššie uvedeným bodom. Nie je potrebné vysvetľovať detaily vašej témy, ani ukazovať konkrétne výsledky, iba popíšte, čo máte hotové a čo sa ešte chystáte robiť. Po prezentácii bude nasledovať diskusia, v ktorej sa pokúsime vám poradiť k prípadným problémom alebo k vášmu časovému plánu.

Prezentácia môže byť o niečo menej formálna ako na obhajobe a nemusíte sa príliš venovať jej grafickej úprave, ale dbajte na to, aby ste všetky požadované fakty mali v prezentácii uvedené prehľadne a čitateľne. V tomto zadaní nebudeme hodnotiť stupeň vášho pokroku, ale skôr to, ako dobre ste si premysleli a odprezentovali váš aktuálny stav a budúce plány.